Information about Author
Name, Surname:

Kristaps Smilgainis

E-mail:

Kristaps.Smilgainis(at)rtu.lv