Information about Author
Name, Surname:

Aija Rautmane

E-mail:

Aija.Rautmane(at)rtu.lv