RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Ilmārs Apsītis

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Influence of Illite Clay on Cordierite-Spinel Formation in Ceramics Form Mixed Compostions = Illītu mālu ietekme uz kordierīta-špineļa kristāliskās fāzes veidošanos keramikā no jaukta sastāva maisījumiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2007 Gaida Maruta Sedmale, Ilmārs Apsītis, Andris Actiņš
One item found.