Information about Author
Name, Surname:

Ineta Geipele

Department:

(22501) Bunī ekonomikas un vadīšanas katedra

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Ineta.Geipele(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-2963-087X
Publications
362 items found, displaying 1 to 10.
Sustainability Assessment of the Residential Construction Projects in Lithuania
(2021)
Loreta Kanapeckiene, Laura Tupenaite, Greta Saulytė Jucienė, Ineta Geipele
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Sustainable Public Buildings Designed and Constructed in Wood
(2021)
Laura Tupenaite, Ineta Geipele
Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Fundamentals of Building Use and Maintenance
(2021)
Ineta Geipele, Māris Kaļinka, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Use of Digital Technologies in Real Estate Management
(2021)
Māris Kaļinka, Ineta Geipele, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Data Base for Management Purposes
(2021)
Māris Kaļinka, Ineta Geipele, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Maintenance Management Plan
(2021)
Māris Kaļinka, Ineta Geipele, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Examples in Latvia
(2021)
Kristīne Fedotova, Ineta Geipele, Jānis Zvirgzdiņš
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
The Role of Entrepreneurship Activity in Economic Development
(2021)
Rashmi Jaymin Sanchaniya, Ineta Geipele
Full-text conference paper published in other conference proceedings

Projects
42 items found, displaying 1 to 42.
Aprites ekonomika koka ēku būvniecībā
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai
Izglītība
Ineta Geipele
Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās
Vides aizsardzība
Sanda Lapuķe
Augstas veiktspējas hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
BUIK centrs (12-04069-L8273)
Ineta Geipele
BUIK centrs (34-04069-L8273)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (13-22500-N7626)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/16)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/19)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/20)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626.1)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-RSFF.BUNI)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-01)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-12)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (34-22501-L8237)
Ineta Geipele
BUNĪ zinātniski pētnieciskā laboratorija (34-22502-RSFF.BUNI.ZPL)
Citi
Ineta Geipele
Būvniecības izmaksu samazināšanas iespējas
Mājokļu attīstība
Jānis Vanags
COUNTRY BUSINESS PLAN FOR READY-MIX AND AGGREGATES BUSINESES
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai
Mašīnbūve
Aleksandrs Urbahs
Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā
Mājokļu attīstība
Ineta Geipele
From Housing Manager to CLImate MAnager
Vides aizsardzība
Ineta Geipele
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
INERTO MATERIĀLU TIRGUS IZPĒTE
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
INVESTĪCIJU PROJEKTA NOVĒRTĒJUMS KARJERA TEHNIKAS IEGĀDEI
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Izglītības sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldības vidē
Īpašuma apsaimniekošana
Ineta Geipele
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
„Nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares attīstības problēmas un risinājumi”
RTU pētniecības
Ineta Geipele
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Piekraste mums
Pilsētas attīstība un plānošana
Sanda Lapuķe
Priekšlikumu sagatavošana zemes pārvaldības sistēmas izveidošanai un zemes pārvaldības likumprojekta izstrādei
Pilsētas attīstība un plānošana
Ineta Geipele
Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana
Vides aizsardzība
Sanda Lapuķe
Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
„Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos”
Citi, IZM-RTU
Ineta Geipele
RISK AGENDA
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Seed Money project #S050 Care@Home
Mājokļu attīstība
Ineta Geipele
„SIA „A.A. Mežmalas” un tās sadarbības partneru darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve”
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas kat. (14-22503-01)
Citi
Ineta Geipele
Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai
Citi
Ineta Geipele