Information about Author
Name, Surname:

Baiba Gaujēna

Department:

(31300) Būvniecības inženierzinātņu institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Baiba.Gaujena(at)rtu.lv

Publications
27 items found, displaying 1 to 10.
Literature Review of Applicable Ballistic Materials for Temporary Wooden Building Envelopes
(2023)
Elīna Barone, Baiba Gaujēna, Mārtiņš Vilnītis
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Ordinary Gypsum Plasterboard and Knauf Torro Gypsum Plasterboard Bullet-Proofing
(2022)
Elīna Barone, Ramona Vētra, Baiba Gaujēna, Mārtiņš Vilnītis
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Projectile Penetration Depth into Wood-Based Frame of Unclassified Buildings
(2022)
Elīna Barone, Baiba Gaujēna, Jānis Videmanis
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
Analysis of Specificity of Ecological Insulation Material Thermal Parameters
(2018)
Baiba Gaujēna, Jeļena Tihana, Vladislavs Agapovs
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
5 items found, displaying 1 to 5.
Būvražošanas katedra (34-24402-N8161.1)
Mārtiņš Vilnītis
Būvražošanas katedra (34-24402-RSFF.BRK)
Mārtiņš Vilnītis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Sadarbība energoefektivitātes un pilsētplānošanā Centrāl Baltijas ietvaros_ENEF
Būvniecība un arhitektūra
Anatolijs Borodiņecs