Information about Author
Name, Surname:

Jolanta Janauska

Department:

(22B00) Pārvaldības un drošības institūts

E-mail:

Jolanta.Janauska(at)rtu.lv

Publications
24 items found, displaying 1 to 10.
Guidelines for the Professional Master Study Program "Total Quality Management"
(2020)
Inga Lapiņa, Irina Degtjarjova, Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Iveta Mežinska
Other books (including school textbooks, popular literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)
Guidelines for the Professional Bachelor Study Program "Total Quality Management"
(2020)
Inga Lapiņa, Irina Degtjarjova, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Other books (including school textbooks, popular literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)
Innovations, Standards and Quality Management Systems: Analysis of Interrelation
(2013)
Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Application of Quality Function Deployment Methodology for Improvement of Study Programmes
(2012)
Jolanta Janauska, Inga Lapiņa
Full-text conference paper published in other conference proceedings
Engineering Education – New Approach and New Style
(2010)
Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
2 items found, displaying 1 to 2.
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3)
Citi
Jānis Mazais
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Citi
Jānis Mazais