RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Anrijs Verovkins

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Amino derivatives of lignin. 4. Amination of lignin in composition of lignocellulose complex – obtaining of bile acid sorbent Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Extractives in bark of Latvian black alder (Alnus glutinosa). Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Inese Šāble, Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Chemical characterization of Latvian aspen (Populus tremula) wood as the raw material for production of cellulose, and its delignification by-product – lignin. Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Anrijs Verovkins, Brigita Neiberte, Ģirts Zaķis
Nitrogen-containing derivatives of lignin and their applicability Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2004 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Valorized Soda Lignin and Its Possible Application Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Galia Shulga, Sanita Vītoliņa, Brigita Neiberte, Jevgeņijs Jaunslavietis, Anrijs Verovkins, Jurijs Ozoliņš, Sandra Livcha, Tālrīts Betkers
5 items found, displaying all items.