Information about Author
Name, Surname:

Elīna Dāce

Department:

(11509) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.7 Environmental engineering and energetics

Research interests:

Integrēta atkritumu apsaimniekošana, Atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas, SEG emisijas, Lauksaimniecības sistēmas, Aprites ekonomika, Bioekonomika

E-mail:

elina.dace1(at)gmail.com

ORCID: orcid-logo 0000-0002-7880-0820
Hyperlink: www.videszinatne.lv
Publications
51 items found, displaying 1 to 10.
Mathematical Model for the Simulation of the Syngas Methanation Process
(2016)
Inese Tiļļa, Elīna Dāce
Scientific article indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
5 items found, displaying 1 to 5.
Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei
Enerģētika
Jūlija Gušča
Green Engine
Izglītība
Dagnija Blumberga
Lauksaimniecības sektora siltumnīcefekta gāzu emisiju salīdzinošais novertējums 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs
Vides aizsardzība
Elīna Dāce
Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā
Vides aizsardzība
Andra Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-N7048.09)
Citi
Dagnija Blumberga