Information about Author
Name, Surname:

Aivars Spalviņš

Honorific title:

Mrs

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Aivars.Spalvins(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-3156-5528
Publications
117 items found, displaying 1 to 10.
-
(2021)
-
(2021)
Depression Cone Mis-Shapenning due to Variable Permeability of a Dolomite Excavation Aquifer in Latvia
(2021)
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Irīna Eglīte
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Modelling of Walls for Reducing Contamination that is Caused by a Former Dump Site in Riga City, Latvia
(2021)
Aivars Spalviņš, Irīna Eglīte, Kaspars Krauklis, Inta Lāce
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
27 items found, displaying 1 to 27.
Objekta Tērbatas ielā 74, Rīgā hidroģeoloģiskās modelēšanas pakalpojumi, ņemot vērā plānoto būvapjomu (zem zemes līmeņa), lai izvērtētu būvdarbu ietekmi uz hidroģeoloģisko situāciju
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Baltezera ūdensgūtves režīmu optimizācija un mangāna koncentrācijas dinamikas pētīšana izmantojot nestacionāro hidroģeoloģisko modeli
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtņu kompleksa optimizācija un piesārņojuma migrācijas kaitējuma prognozēšana ar skaitliskās modelēšanas līdzekļiem
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Doktorantūras studiju efektivitātes paaugstināšana, izmantojot tālmācību
Informācijas tehnoloģijas
Laila Eliņa
Dolomīta atradnes “Rīteri” iecirkņa “Koknese” Pļaviņu novadā pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas hidroģeoloģiskā modelēšana
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
Hidroģeoloģiskā modeļa izveidošana Latvijas pazemes ūdens krājumu apsaimniekošanai un vides atveseļošanai
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Ietekmes uz vidi novērtējums par hidroģeoloģiju un ģeoloģiju derīgo izrakteņu atradnei Lejasnoras Ropažu novadā
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana
Citi
Irīna Eglīte
Līgums par modelēšanas darbiem ar hidroģeoloģisko modeli Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķim
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Nestacionāru telpisku piesārņojumu koncentrācijas lauku aprēķināšana Baltezera, Remberģu un Zaķumuižas ūdensgūtvju kompleksam un tā mākslīgās infiltrācijas sistēmas modelēšana
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Novērtēt SIA “LatRosTrans” piederošās LRDS “Ilūkste” (LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads) teritorijā īstenotos pasākumus, naftas produktu atsūknēšanas moduļu darba efektivitāti un darbības prolongēšanas nepieciešamību
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Par zinātniskā pakalpojuma sniegšanu. Sagatavot eksperta vērtējumu par hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem meža meliorācijas sistēmai “Zāmeļa-Tīsu mežs” un tai piegulošajā teritorijā.
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Pilnveidot laba ūdens stāvokļa un tā ilgtspējīgai izmantošanai Latvijas hidroģeoloģisko modeli ar datiem un funkcijām, kas apraksta pazemes ūdeņu mijiedarbību ar hidrogrāfisko tīklu (upes, ezeri). (apakšprojekts Nr. 5. 3. Pazemes ūdeņu modelēšana)
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Plūdu postījumu riska novērtēšana inženierbūvju konstrukcijām upes palienā
Būvniecība un arhitektūra
Boriss Gjunsburgs
Veikt modelēšanas darbus ar hidroģeoloģisko modeli Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķim
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš
Veikt modelēšanas darbus ar hidroģeoloģisko modeli Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķim
Citi
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L7010.12052)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8230)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8340)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-L8506)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2)
Citi
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-N7046.2.1)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-RSFF.VMC)
Aivars Spalviņš
Vides modelēšanas centrs (34-12052-Y8087)
Aivars Spalviņš
Vides sanācijas hidroģeoloģiskās modelēšanas risinājumus Pasūtītāja plānotai darbībai: mazumtirdzniecības veikala jaunbūve, Duntes iela 25, Rīga (kad. Nr. 0100 016 2010)
Informācijas tehnoloģijas
Aivars Spalviņš