RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: International Real Estate Transactions

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu
Title in English International Real Estate Transactions
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Jānis Viesturs
Ineta Geipele
Keywords nekustamais īpašums, darījumi ar nekustamo īpašumu
Abstract Mācību grāmata sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta “Starptautiskie darījumi ar nekustamo īpašumu” programmas saturam. Tā paredzēta RTU inženierekonomikas un vadības fakultātes būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri apgūst institūtā realizēto profesionālā maģistra studiju programmu "Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” un profesionālā bakalaura studiju programmu “Nekustamā īpašuma pārvaldība”. Tā ir arī ieteicama citu augstskolu un specialitāšu studentiem, kas vēlas iepazīties ar starptautisko darījumu ar nekustamo īpašumu teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī visiem, kam ir interese par nekustamā īpašuma institūtu Latvijā un ārvalstīs.
Abstract in English This textbook has been prepared to be used as part of the curriculum for The International Real Estate Transactions program. It is designed for the students of The Institute of Civil Engineering and Real Estate Economics Faculty of Engineering Economics and Management (Riga Technical University) who are pursuing a professional bachelor’s or professional master’s degree. It is also recommended for other university students who desire to get acquainted with the theoretical and practical aspects of international real estate transactions as well as for anyone who has an interest in the real estate field in Latvia and abroad.
Reference Viesturs, J., Geipele, I. International Real Estate Transactions. Rīga: RTU Izdevniecība, 2017. 220 p. ISBN 978-9934-10-903-4.
ID 25492