RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Regulations for the Development and Defence of Qualification Work First Level Professional Higher Education Study Program “Real Estate Management”

Publication Type Other books (including school textbooks, popular literature, fiction, dictionaries, encyclopedias, etc.)
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Nolikums kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai pirmā līmeņa profesionālo studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība”
Title in English The Regulations for the Development and Defence of Qualification Work First Level Professional Higher Education Study Program “Real Estate Management”
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Research platform Cities and Development
Authors Ineta Geipele
Kristīne Fedotova
Iveta Stāmure
Keywords kvalifikācijas darbs, atsauksme, recenzija
Abstract Nolikums paredzēts studentiem, kuri studē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, lai nodrošinātu vienveidību kvalifikācijas darbu struktūrā, kā arī kvalifikācijas darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju studentiem savlaicīgi iepazīties ar kvalifikācijas darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.
Abstract in English The Regulations are intended for ba students studying in the First level professional higher education study program “Real Estate Management” in order to ensure uniformity in the structure of Qualification works, as well as Qualification works supervisors, reviewers and State Examination Board members. The aim of the Regulations is to give students the opportunity to get acquainted with the requirements for the Qualification work, the procedure of its development, presentation and defense.
Hyperlink: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Reference Geipele, I., Fedotova, K., Stāmure, I. The Regulations for the Development and Defence of Qualification Work First Level Professional Higher Education Study Program “Real Estate Management”. 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 22 p.
ID 29808