Extended Weakest Link Distribution Family. Prediction of Strength-Length Dependence for Carbon Fibers
2008
Jurijs Paramonovs, Jānis Andersons

Vājākā posma varbūtības sadalījumu kopa (VLSK) tika aprakstīta autoru darbos. Šajā rakstā ir izstrādāts šīs kopas paplašinājums un apstrādāti dati par stiprības atkarību no oglekļa šķiedras garuma. Atšķirībā no iepriekšējiem pētījumiem, tika ievērota arī elementu bez sākotnējiem defektiem stiprība. Aplūkoti divi defektu tipi – tie, kas parādās neatkarīgi no slodzes („tehnoloģiskie”), un tie, kā parādās slogošanas procesā, kā arī divi veidi, kādos defektu skaits ietekmē parauga stiprību. Modeļu parametru vērtējumi veikti, izmantojot Badera un Priesta eksperimentālos datus, kuri jau agrāk tika izmantoti vairākos rakstos un minēti literatūras sarakstā. Tika apstrādātas astoņas statistiskās izlases, kas attiecināmas uz divu veidu eksperimentālu paraugu izmēģinājumiem: brīvās oglekļa šķiedras un 1000 šķiedru kūļi, kuri bija impregnēti ar epoksīdsveķiem. Katra veida paraugi bija izmēģināti pie četriem dažādiem garumiem. Katra gadījumā sagrūšanas slodze tika fiksēta ar pārbaužu iekārtas Instron mērīšanas sistēmu. Parādīts, ka daži VLSK modeļi un tradicionālais lineārais Veibula modelis nodrošina precīzāku oglekļa šķiedras stiprības atkarības no garuma prognozi nekā pakāpes likuma Veibula modelis, kurš, savukārt, dažreiz tomēr sniedz vislabāko visu eksperimentālo datu kopuma aprakstu.


Keywords
carbon fibre, strength, statistical methods, mechanical testing

Paramonovs, J., Andersons, J. Extended Weakest Link Distribution Family. Prediction of Strength-Length Dependence for Carbon Fibers. Transport. Aviation Transport. Vol.27, 2008, pp.326-339. ISSN 1407-8015.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196