Possibilities of Shooting Simulator SAIKU- 8 Improvement
The 51st Annual International Scientific Conference of Riga Technical University. Section of Power and Electrical Engineering: Abstract Book and Electronic Proceedings 2010
Juris Ķiploks, Jānis Vjaters, Ivars Raņķis

Galvenais raksta mērķis ir parādīt iespēju uz Latvijā radīta šaušanas simulatora bāzes izveidot automatizētu sistēmu šāvēja prasmju novērtēšanai. Šādas sistēmas izveide dotu iespēju ievērojami uzlabot šaušanas ekspertu sagatavošanu. Rakstā ir apkopota informācija par šaušanas simulatoru izveidi un to pilnveidošanas posmiem Latvijā. Ar grafisku attēlu palīdzību ir paskaidroti Latvijā radīto sašaušanas simulatoru darbības principi un tehniskās īpatnības. Galvenie faktori, kas ietekmē šaušanas rezultātu ir trīs, sprūda nospiešanas spēks elpošanas kontrole, ieroča stabila noturēšana. Cilvēks vienlaikus nespēj kontrolēt vairāk kā divus faktorus, tādēļ svarīgi ir pilnveidot šāvēja iemaņas līdz automātismam.


Keywords
shooting simulator, riflemen, control system, muzzle wobble, trigger squeeze, respiratory control.

Ķiploks, J., Vjaters, J., Raņķis, I. Possibilities of Shooting Simulator SAIKU- 8 Improvement. In: The 51st Annual International Scientific Conference of Riga Technical University. Section of Power and Electrical Engineering: Abstract Book and Electronic Proceedings , Latvia, Rīga, 13-14 October, 2010. Riga : RTU Publishing House, 2010, pp.259-264. ISBN 978-9934-10-054-3.

Publication language
English (en)
The Scientific Library of the Riga Technical University.
E-mail: uzzinas@rtu.lv; Phone: +371 28399196