RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Jānis Vjaters

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Latvian Students Take Part in the European Student Moon Orbiter Project Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2010 Māris Ābele, Kristīne Adgere, Elans Grabs, Liene Osipova, Elīna Šarma, Jānis Vjaters, Viesturs Veckalns
Participation of Students from Latvia in a Moon Mission and the Conclusion hereof Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2011 Māris Ābele, Viesturs Veckalns, Jānis Vjaters
Possibilities of Shooting Simulator SAIKU- 8 Improvement Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Juris Ķiploks, Jānis Vjaters, Ivars Raņķis
Shooting Simulator Structure Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Juris Ķiploks, Jānis Vjaters
Shooting Simulator System Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2008 Juris Ķiploks, Ivars Raņķis, Jānis Vjaters
The European Student Moon Orbiter Project in Latvia: Crafting an Imager for the Lunar Spaceship Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Māris Ābele, Kristīne Adgere, Elans Grabs, Liene Osipova, Ritvars Rižikovs, Elīna Šarma, Viesturs Veckalns, Jānis Vjaters
The Field Shooting Simulator New Development Publikācija internetā 2015 Juris Ķiploks, Māris Knoks, Jānis Vjaters
7 items found, displaying all items.