Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Daudzslāņains ribots konstrukciju materiāls ar regulējamu īpatnējo nestspēju

Nosaukums Daudzslāņains ribots konstrukciju materiāls ar regulējamu īpatnējo nestspēju
Anotācija

 Pēdējās desmitgadēs notikusī koksnes apstrādes tehnoloģiju attīstība ir novedusi pie plaša slāņaino koksnes materiālu (SKM), kas salīmēti no daudziem finierskaidas slāņiem, lietojuma.

Pēc jaunās tehnoloģijas veidotās trīsslāņaina kompozīta plātnes kārtas ir salīmētas kopā un veido integrālu konstrukciju. Koksnes šķiedru daudzuma sadalījums pa kārtām un to orientācija slāņos noteiktajā virzienā nodrošina plātnes nestspēju. Ribu konstrukcija ļauj efektīvi regulēt SKM īpatnējo lieces nestspēju dažādām slodžu kombinācijām. Atkarībā no iedarbes veida piemeklē saplākšņa vidējo kārtu veidojošo ribu formu un konstrukciju, ko nosaka SKM veidošanai izvēlētās koksnes slāņu paketes struktūra un koksnes šķiedru orientācija slāņos.

Atslēgas vārdi Integrāla konstrukcija, kompozīts, īpatnējās lieces nestspējas (nestspēja uz masas vienību) paaugstināšana, materiāla izlietojuma minimizēšana, pielietojuma daudzveidība
Autori Kārlis Rocēns
Jānis Šliseris
Ģirts Frolovs
Aiva Kukule
Ģirts Bērziņš
Struktūrvienība (24200) Būvniecības un rekonstrukcijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
Mēbeļu ražošana
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Jaunieveduma būtiska konstruktīvā pazīme ir slāņainas koksnes materiāla iekšējā kārta ar jebkuras konfigurācijas dobām vai ar siltumizolāciju un/vai skaņas izolāciju aizpildītām ribām, kuru izvietojums var būt gan regulāras formas, gan neregulāras formas kā, piem., dabīgai koksnei. SKM ribas ir veidotas kā režģveida konstrukcija, savstarpēji sastiprinot izvēlētos mezglu punktos tās vai citas formas SKM elementus, kuri ir orientēti perpendikulāri vai ar noteiktu leņķi pret minēto ārējo kārtu virsmām.

Trīskārtu slāņaina kompozīta plātne

 1. att. Trīskārtu slāņaina kompozīta plātne.

Iespējamais pielietojums Trīskārtu slāņaina kompozīta plātnes ir paredzētas izmantošanai vieglās norobežojošajās konstrukcijās (pašnesoši sienu elementi, biroju darba zonu atdalīšanas paneļi u.c.), nesošajās konstrukcijās kā grīdu un griestu pārseguma plātnes un kravas pārvadāšanas konteineros.
Priekšrocības

Piedāvātājai slāņainai kompozīta plātnei ar SKM ribām ir palielināta izturība, rēķinot uz vienu masas vienību, un tā izgatavošanai ir jāpatērē relatīvi mazs materiālu daudzums.

SKM ribas var tikt piepildītas ar skaņas izolācijas un/vai siltumizolācijas materiāliem, piem., putupolistrolu, kā arī plātnes visai vai atsevišķi koksnes materiāla elementi var tikt apstrādāti ar antiseptiķiem un/vai antipirēniem pret degšanu, pūšanu un insektu bojājumiem.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Koncepcijas eksperimentālā pārbaude: uzsākta izpēte un izstrāde (analītiskie / laboratorijas pētījumi), lai apstiprinātu prognozes par tehnoloģijas komponentēm
Vēlamais sadarbības veids • Līgums par izgatavošanas tehnoloģijas dokumentācijas izstrādāšanu. • Līgums par konsultācijām tehnoloģijas apguves periodā. • Līgums par partnerības izveidi.
Patenti
  • 14519
Publikācijas
ID 10
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403