Atrasti 1 966 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 15.
Kārtot pēc
A Comprehensive Overview of the Europen and Baltic Landscape for Hydrogen Applications and Innovations
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences (2023)
Laila Zemīte, Andris Bačkurs, Aivars Starikovs, Aigars Laizāns, Leo Jansons, Līga Vempere, Ilmārs Bode, Aleksandrs Broks
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Digitalization and Entrepreneurial Skills – Adaptation of Creative Professionals to the Digital Economy
The 27th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2023): Proceedings (2023)
Simona Ozoliņa-Ugore, Anita Straujuma
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Improvement of Quality Management by Process Approach: Case of Research and Experimental Development Company
The 27th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2023): Proceedings (2023)
Līva Āboliņa-Ābola, Anita Straujuma
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
On-Site and Nearby Electricity Production Potential in Latvia and Czechia
12th International Conference “Environmental Engineering”: Conference Proceedings (2023)
Anatolijs Borodiņecs, Nikolaos SKANDALOS, Kristina Ļebedeva, Tatjana Odiņeca
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
The Openness of the Academic Staff to New Experiences in the Study Process
The 27th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2023) : Proceedings (2023)
Krista Opmane, Artūrs Zeps, Inga Lapiņa
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Chronology of Key Events of Riga Technical University
(2023)
Ilze Gudro, Rūta Lapsa
Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Rīgas Politehniskā institūta absolventa (1916) Jāņa Rupā (1889-1974) pedagoģiskā darbība Latvijā
(2023)
Alīda Zigmunde, Ilze Gudro, Ilze Ūsele, Ineta Bauere
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Challenges Facing Islamic Banking: The Case of Asian Region
27th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2023) (2023)
Khalid Mehmood, Karine Oganisjana, Nataļja Lāce
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Mūsdienu projektu vadība un tās pamatvērtības
Ekonomikas, vadības, tiesību izaicinājumi mūsdienās un to iespējamie risinājumi = Today’s Economic, Management, Legal Challenges and Their Possible Solutions: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2023)
Iveta Amoliņa
Raksts konferenču tēžu krājumā

Kārtot pēc
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196