Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jānis Ločs

Struktūrvienība:

(32100) Biomateriālu un bioinženierijas institūts

Uzruna:

Dr.sc.ing

Zinātniskais grāds:

Doktors

Pētniecības nozare:

2. Engineering and technology

Pētniecības apakšnozare:

2.5 Materials engineering

Pētniecības intereses:

Keramiskie materiāli

E-pasts:

janis.locs(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-3162-7431
Publikācijas
Atrasti 258 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Projekti
Atrasti 67 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 67.
Apatite-forming ability of thermally treated titania with various phase compositions
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU projektu rakstīšanai (34-14400-B3664.14400)
Citi
Jānis Ločs
Aukstās saķepināšanas procesa izmantošana biokeramikas un biokompozītu ar uzlabotām īpašībām iegūšanai
Citi
Jānis Ločs
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Baltijas biomateriālu ekselences centrs (2.fāze)
Citi
Jānis Ločs
Baltijas biomateriālu ekselences centrs (2.fāze) RTU
Citi
Jānis Ločs
Biomateriālu izpētes veicināšana Rīgas Tehniskajā Universitātē
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Biomimētiska hidroksilapatīta biosintēze in vivo - sintētisko kaulus aizvietojošo materiālu nākotne
Citi
Jānis Ločs
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
Dažādu pētīšanas metožu pielietojumu izvērtējums aptverošai biomateriālu raksturošanai.
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Doktorantūras studiju efektivitātes paaugstināšana, izmantojot tālmācību
Informācijas tehnoloģijas
Laila Eliņa
Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai
Citi
Linda Mežule
Fotošķērssaistīti hidrogēli kontrolētai periodontālo audu reģenerācijai
Veselības aprūpe
Dagnija Loča
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku
RTU pētniecības
Jurijs Ozoliņš
Jauno pētnieku un pētniecības pārvaldības konkurētspējas paaugstināšana Latvijā
Citi
Jānis Ločs
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs
Keramiku saturoša tinte pacientu specifisku implantu izveidei.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Ločs
Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas tehnoloģijai
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Kontrolētas sudraba jonu un zāļu izdalīšanas sistēmas uz sudrabu saturoša hidroksilapatīta bāzes
Materiālu tehnoloģija
Arita Dubņika
Labāko pārvaldības prakšu integrēšana ilgtspējīgai fosfora izmantošanai noslēgtā ciklā Baltijas valstīs
Vides aizsardzība
Daina Kalniņa
Lekciju sērija un zinātniskās sadarbības veicināšana par rentgendifraktometrijas un Rietveld metožu izmantošanu
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Arita Dubņika
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem
Citi
Dagnija Loča
Mākslīgā apgaismojuma projektēšana fikocianīna ražošanai burbuļu kolonnas fotobioreaktorā
Citi
Jānis Ločs
Metabolīti kā imūnmodulējošas piedevas biomateriāliem
Citi
Jānis Ločs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Multifunkcionāla nano-kompozītu medikamentu piegādes sistēma periimplantīta reģeneratīvai terapijai
Citi
Jānis Ločs
Multifunkcionāli injecējami nano HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (NANOFOROSTEO)
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Ločs
Nanostrukturēta osteohondrāla pamatne: jauni biomimētiski aktivatori uzlabotai kaulu reģenerācijai
Citi
Jānis Ločs
Nanostrukturētu kaulu aizvietojošu materiālu izveide un imunoloģisko aspektu izpēte kaulaudu reģenerācijā
Materiālu tehnoloģija
Sandra Vasiļevska
No patobioloģijas līdz sinovijai uz mikroshēmas: reimatoīdā artrīta vadīšana līdz precīzās medicīnas mērķim
Citi
Jānis Ločs
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem
Citi
Jānis Ločs
Pašcementējoša, formējama un makroporaina kalcija fosfātus saturoša sistēma kaulaudu reģenerācijai un lokālai zāļu piegādei
Citi
Jānis Ločs
Precīzijas medicīna muskuloskeletālai reģenerācijai, protezēšanai un aktīvām vecumdienām
Citi
Jānis Ločs
Preparatory visit to the University of Oslo under bilateral fund.
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Restaurējošās zobārstniecības nākotne - sintētiska, bioaktīva zobu emalja (BioDEN)
Citi
Jānis Ločs
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu reģenerējošas pamatnes ieguvei SONOSCA
Citi
Jānis Ločs
Stigri, izturīgi un biodegradabli ortoapēdiski implanti (GoIMPLANT)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Termiskās apstrādes ierosināta amorfa kalcija fosfāta īpatnējā virsmas laukuma samazināšanās
Organiskā ķīmija
Jānis Ločs
Viskozas masas uzputošana ar amonija hidrogēnkarbonātu – jauna tehnoloģija porainas keramikas izgatavošanai.
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3317)
Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3784)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-DOK.VĶTI/20)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-L8248)
Olita Medne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11.1)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-SZI-2018/1.2)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-SZI-2018/11.2)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-VKC.07)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W1711)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W2748)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W3358.1)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W3479)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W3593)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2017/3.2)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2018/1.2)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2018/9.2)
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZI-2019/10.2)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-ZP-2013/21)
Agnese Pūra
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (34-14413-ZP-2013/20)
Jānis Ločs
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča
Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī
Citi
Vineta Šņepsta
Zinātņu prorektora dienests (34-04000-04000.N)
Tālis Juhna