Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Komercializācijas pieteikums: Optiskās dilatometrijas (karsējošās mikroskopijas) pakalpojumi

Nosaukums Optiskās dilatometrijas (karsējošās mikroskopijas) pakalpojumi
Anotācija

Optisko dilatometru (karsējošo mikroskopu) izmanto, lai noteiktu pelnu kušanas temperatūru, noskaidrotu materiāla mīksttapšanas temperatūru un kušanas raksturu, noteiktu saķepšanas sākuma punktu, lai vizualizētu (dilatometriskās līknes) parauga dimensionālās izmaiņas (parauga augstums, platums, laukums, forma), lai noskaidrotu izkusuša materiāla slapēšanas spēju uz dažādiem substrātiem, u.c. Mērījumus iespējams veikt temperatūras intervālā no istabas temperatūras, līdz 1500 °C.

Atslēgas vārdi optiskā dilatometrija, karsējošā mikroskopija, pelnu kušana, saķepšanas sākuma punkts
Autori Kristaps Rubenis
Jānis Ločs
Struktūrvienība (14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija, NACE 2 Zinātniskās pētniecības darbs
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Tehnoloģijas/produkta apraksts

Parauga analīze tiek veikta ar Hesse Instruments (Vācija) ražoto karsējošo mikroskopu EM-201-15. Parauga raksturīgo temperatūru noteikšnai tiek izmantots paragua siluets, kuru mērījuma laikā fiksē augstas izšķirtspējas kamera. Parauga dimenijas: augstums 1 ... 6 mm, platums 1 ... 8 mm. Maksimālā temperatūra, ko var sasniegt paraugs: 1500°C, maksimālais karsēšanas ātrums: 80 °C/min līdz 1400 °C, 50 °C/min līdz 1600 °C (krāsns temperatūra).

1. att. Karsējošais mikroskops EM-201-15 (Hesse Instruments).

Iespējamais pielietojums Pelnu kušanas temperatūras noteikšana, materiāla mīksttapšanas temperatūru un kušanas rakstura noskaidrošana, saķepšanas sākuma punkta noteikšana, parauga dimensionālo izmaiņu (parauga augstums, platums, laukums, forma) vizualizēšana (dilatometriskās līknes), izkusuša materiāla slapēšanas spējas noteikšana uz dažādiem substrātiem, u.c.
Priekšrocības

Bezkontakta mērījums, iespēja veikt mērījumus dažādās atmosfērās, automātiska parauga raksturīgo temperatūru noteikšana.

Tehnoloģijas gatavības līmenis Sekmīga sistēmas ekspluatācija
Vēlamais sadarbības veids • Līgumdarbi par paraugu raksturošanu ar optiskās dilatatometrijas (karsējošās mikroskopijas) metodi.
ID 100
Kontaktinformācija e-pasts: santa.puskarjova@rtu.lv un ilmars.viksne@rtu.lv, tālrunis: +371 29373757 un +371 29187403