Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Kristīne Šalma-Ancāne

Struktūrvienība:

(14400) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Kristine.Salma-Ancane(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-9215-0097
Publikācijas
Atrasti 87 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Injectable Organic-Inorganic Biocomposites for Bone Tissue Regeneration - A Mini Review
(2021)
Inta Kreicberga, Kristīne Šalma-Ancāne
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Novel Hydrogels and Composite Hydrogels Based on ԑ-Polylysine, Hyaluronic Acid, and Hydroxyapatite
(2020)
Artemijs Ščeglovs, Kristīne Šalma-Ancāne
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Biodegradable Materials and Metallic Implants - A Review
(2017)
Mythili Prakasam, Jānis Ločs, Kristīne Šalma-Ancāne, Dagnija Loča, Alain Largeteau, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 21 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 21.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (2.fāze)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Biogēnas un sintētiskas izcelsmes izejmateriālu ietekmes izvērtējums uz hidroksilapatīta biokeramikas struktūru
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
Development of Mg-containing porous β-tricalcium phosphate scaffolds for bone repair.
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
ES programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) apakšprogrammas "Kultūra" Eiropas sadarbības projekts "Keramika un tās dimensijas"
Kultūra
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Injicējami bioaktīvi biokompozītmateriāli osteoporotisku kaulaudu reģenerācijai (inBioBone)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Kristīne Šalma-Ancāne
Jauno pētnieku un pētniecības pārvaldības konkurētspējas paaugstināšana Latvijā.
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Modificētās struktūras biomateriāla izstrādāšana sirds un asinsvadu sistēmas rekonstrukcijai
Materiālu tehnoloģija
Viktorija Kancēviča
Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai
Citi
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu reģenerējošas pamatnes ieguvei SONOSCA
Citi
Jānis Ločs
Tehnoloģisko iespēju izpēte tekstilpavedienu šķērscaurumošanai bioloģiski aktīvu materiālu izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Inga Ļašenko
Uz deproteinizētu spongiozo kaulaudu bāzes veidotu jauna implantmateriāla tehnoloģijas izstrāde un tā biomehāniskās saderības pamatojums ar bioloģiskajiem audiem.
Materiālu tehnoloģija
Ivars Knēts
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-C3317)
Kristīne Šalma-Ancāne
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Z18/1-0238)
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča