Ar magniju modificētu kalcija fosfātu biokeramikas izstrāde kaulaudu reģenerācijai
2016
Līga Stīpniece

Aizstāvēšana
14.12.2016. 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Līga Bērziņa-Cimdiņa, Kristīne Šalma-Ancāne

Recenzenti
Remo Merijs-Meri, Juta Kroiča, Bikramjit Basu

Promocijas darba ietvaros sintezēti kalcija fosfātu, t. sk. hidroksilapatīta, kalcija deficītā hidroksilapatīta un apatītiskā trikalcija fosfāta pulveri ar mainīgu magnija saturu, izmantojot modificētu suspensijas nogulsnēšanas metodi, un pētīta magnija satura ietekme uz iegūto pulveru fizikālķīmiskajām īpašībām. Pētīts ar magniju modificētu kalcija fosfātu prekursoru pulveru potenciāls blīvas un porainas biokeramikas izstrādei ar variējamu un reproducējamu ķīmisko un fāžu sastāvu. Pirmo reizi izgatavotas ar magniju modificēta hidroksilapatīta un β-trikalcija fosfāta porainās pamatnes, izmantojot in situ viskozas masas uzputošanas metodi. Iegūtajiem ar magniju modificētiem kalcija fosfātu produktiem pirms un pēc augsttemperatūras apstrādes raksturots ķīmiskais un fāžu sastāvs, molekulārā struktūra, morfoloģija un mikrostruktūra, kā arī analizēta magnija satura ietekme uz produktu termisko stabilitāti un saķepšanas procesiem, izmantojot plašu klāstu modernu pētniecības metožu. Promocijas darbā veikti sistemātiski un kompleksi salīdzinoši pētījumi par magnija satura un hidroksilapatīta/β-trikalcija fosfāta fāžu attiecību kombināciju ietekmi uz biokeramikas bioloģiskajām īpašībām, realizējot in vitro bioaktivitātes testus simulētajā ķermeņa šķidrumā, kā arī novērtējot izstrādātās biokeramikas citotoksicitāti, t. i., šūnu atbildes reakciju. Literatūras apskatā akcentēti aktuālākie sasniegumi kalcija fosfātu pētniecībā un ar magniju modificētu kalcija fosfātu biokeramikas potenciāls lietojumam kaulaudu reģenerācijai. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 141 lpp. Darbā ir 48 attēli, 22 tabulas, un izmantotās literatūras saraksts ietver 224 literatūras avotus.


Atslēgas vārdi
BIOKERAMIKA, MAGNIJS, DIVFĀŽU KALCIJA FOSFĀTI, HIDROKSILAPATĪTS, β-TRIKALCIJA FOSFĀTS

Stīpniece, Līga. Ar magniju modificētu kalcija fosfātu biokeramikas izstrāde kaulaudu reģenerācijai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2016. 141 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196