Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Līga Bērziņa-Cimdiņa

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

liga.berzina-cimdina(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-1987-2226
Publikācijas
Atrasti 339 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Stability of Suspensions and Emulsions Containing Illitic Clays
(2017)
Inga Jurgelāne, Agnese Stunda-Zujeva, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Glass Formation and Crystallization in P2O5-Nb2O5-CaO-Na2O System
(2017)
Agnese Stunda-Zujeva, Jana Vecstaudža, Guna Krieķe, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Biodegradable Materials and Metallic Implants - A Review
(2017)
Mythili Prakasam, Jānis Ločs, Kristīne Šalma-Ancāne, Dagnija Loča, Alain Largeteau, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē

Projekti
Atrasti 29 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 29.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2
Izglītība
Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Jurijs Ozoliņš
Dabas aizsardzība Balkānu valstīs: rūpniecisko minerālo atkritumu izmantošana ūdens attīrīšanas sistēmās un atkritumu novietņu rekultivizācija
Vides aizsardzība
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone)
Citi
Līga Bērziņa-Cimdiņa
ES programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) apakšprogrammas "Kultūra" Eiropas sadarbības projekts "Keramika un tās dimensijas"
Kultūra
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku
RTU pētniecības
Jurijs Ozoliņš
Jaunas zinātniskās grupas piesaiste sinerģiskam pētījumam kaulaudus reģenerējošu nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Kristīne Šalma-Ancāne
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs
Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas tehnoloģijai
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Multifunkcionāli injecējami nano HAp kompozīti osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai (NANOFOROSTEO)
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Ločs
Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai
Citi
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem
Citi
Jānis Ločs
SOLITECH, Mīksto litogrāfiju tehnoloģijas
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (13-14400-N7049.11)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-I1992)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11)
Citi
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI)
Materiālu tehnoloģija
Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RTU/RSU-17)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RTU/RSU-18)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-W1712)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Y8097)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-Y8099)
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90)
Materiālu tehnoloģija
Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts.
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Dagnija Loča
VPP 6. programma. 4. projekts - "Zemes dzīļu resursu izpēte - jauni produkti un tehnoloģijas (Zeme)". 2. apakšprojekts
Materiālu tehnoloģija
Līga Bērziņa-Cimdiņa