Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Santa Rendore
Struktūrvienība (04030) Doktorantu studiju nodaļa
E-pasts Santa.Rendore@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Doktoranta rokasgrāmata Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2006 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Santa Rendore, Elīna Ločmele
Doktorantūras absolventu gadagrāmata 2018 Publikācija internetā 2019 Laura Jaunākā, Lita Akmentiņa, Alīna Galkina, Santa Rendore
Rīgas Tehniskajā universitātē aizstāvētās doktora disertācijas (1992 - 2006) Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2007 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Santa Rendore, Alīna Galkina
RTU doktorantūra 2006/2007 Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2007 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Santa Rendore, Alīna Galkina
RTU doktorantūra 2007/2008 Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2008 Leonīds Ribickis, Bruno Grasmanis, Jānis Valeinis, Santa Rendore, Alīna Galkina
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
3D drukāti bioloģiskas izcelsmes materiāli pielietojumam būvniecībā Citi 24500 Andris Čate
Acu sekošanas sistēmu un iegūto datu pielietojumi studējošo uzvedības trajektoriju modeļa izstrādē Informācijas tehnoloģijas 23041 Atis Kapenieks
Aeronautikas institūts (34-25100-DOK.AERTI) 25100 Aleksandrs Urbahs
Aeronautikas institūts (34-25100-RSFF.AI) 25100 Aleksandrs Urbahs
Aparātu būvniecības katedra (34-25301-RSFF.ABK) 25301 Jānis Rudzītis
Ar silāndioliem saistīti ogļhidrāti un nukleozīdi Organiskā ķīmija 14A00 Māris Turks
ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE (34-21000-DOK.APF) 21000 Uģis Bratuškins
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2 Izglītība 04400 Santa Rendore
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai Izglītība 04000 Santa Rendore
Atsaistīta amfotēriska elektrolīze ūdeņraža ģenerēšanai Citi 14009 Andris Šutka
Aukstās saķepināšanas procesa izmantošana biokeramikas un biokompozītu ar uzlabotām īpašībām iegūšanai Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs
Bezvadu sensoru tīkla dzīves ilguma palielināšanas metožu izstrāde intelektuālās un adaptīvās vadības sistēmās Informācijas tehnoloģijas 12300 Leonīds Novickis
Biomedicīnas inženierzin.un nanotehnoloģ.institūts (34-25200-DOK.BINI) 25200 Jurijs Dehtjars
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde Citi 24601 Tālis Juhna
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI) 22500 Ineta Geipele
Būvkonstrukciju katedra (34-24202-RSFF.BKK) 24202 Leonīds Pakrastiņš
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (34-24000-DOK.BIF) 24000 Juris Smirnovs
Būvzinātnes centrs (34-24600-RSFF.BZC) 24600 Sandris Ručevskis
Ceļu un tiltu katedra (34-24101-RSFF.CTK) 24101 Ainārs Paeglītis
Darba un civilās aizsardzības institūts (34-22200-RSFF.DCAI) 22200 Jānis Ieviņš
Datorizētās inženiergrafikas katedra (34-24203-RSFF.DIGK) Būvniecība un arhitektūra 24203 Modris Dobelis
Datortīklu trafika vadība izmantojot mašīnapmācības paņēmienus Informācijas tehnoloģijas 13100 Ģirts Ivanovs
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (34-12000-DOK.DITF) 12000 Jānis Grundspeņķis
Dizaina tehnoloģiju institūts (34-14D00-RSFF.DTI) Citi 14D00 Dana Beļakova
Duālu medikamentu un augšanas faktoru piegādes sistēmu izveide kaulaudu inženierijai uz dažādu biomateriālu bāzes (2ForBone) Citi 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Ēku nesošo konstrukciju monitorings pie ārējās vides izraisītām vibrācijām Būvniecība un arhitektūra 24200 Leonīds Pakrastiņš
Elektrisko tīklu projektēšanas metodes un ierīces, ievērojot viedās tehnoloģijas un tirgus apstākļus Enerģētika 11200 Antans Sauļus Sauhats
Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte (34-13000-DOK.ETF) 13000 Jurģis Poriņš
E-līdzdalība pilsētplānošanā Baltijas valstīs: pieredze, ietekme un iespējas Pilsētas attīstība un plānošana 26004 Sandra Treija
Energoefektīvie un drošie siltumapgādes risinājumi Enerģētika 24300 Egīls Dzelzītis
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
E-studiju tehnoloģiju pētījumi "spaced learning" situācijās E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība 23041 Jānis Kapenieks
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (34-23000-DOK.ETHZF) 23000 Marina Platonova
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte (34-23000-RSFF.ETHZF) 23000 Marina Platonova
Gaisa kuģu konstrukcijas uzraudzības lidojumu laikā monitoringa (FLY-SAFE) sistēmas izstrāde Aeronautika 25100 Aleksandrs Urbahs
Gaismu emitējošu ar šķīdumu metodes iegūstamo organisko cietvielu lāzeru sistēmas komponentu dizains un izpēte Organiskā ķīmija 14800 Valdis Kokars
Gāzes hibrīdu iekārtu efektivitāte Latvijas klimatiskajos apstākļos Enerģētika 24300 Egīls Dzelzītis
Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu inovatīvu metālkeramisko nanopārklājumu (McBLADE) izstrāde. Satiksme un transports 25100 Aleksandrs Urbahs
Gudrā tekstila sistēmas medicīnai un sportam Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 25200 Jurijs Dehtjars
Iekštelpu gaisa kvalitāte un cilvēku labklājība modernā ēku vidē Būvniecība un arhitektūra 24300 Egīls Dzelzītis
Ilgtspējīgi augstas efektivitātes poraini materiāli no sekundārām ģipsi saturošām izejvielām Būvniecība un arhitektūra 24502 Aleksandrs Korjakins
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts (34-11100-DOK.IEEI) 11100 Leonīds Ribickis
Inovatīva lāzertehnoloģija epitaksiālajiem cietajiem šķīdumiem, kas balstīti uz ceturtās grupas elementiem Citi 14500 Juris Blūms
Inovatīva virsskaņas aerodinamiskā tuneļa un aerokosmisku objektu īpašību izpētes metodoloģijas izstrāde Aeronautika 25100 Aleksandrs Urbahs
Inovatīvi nano-antioksidanti oksidatīvā stresa izsauktām saslimšanām Organiskā ķīmija 14A00 Māra Jure
Inovatīvo biomedicīnisko ierīču komercializācijas metodoloģija un ražošanas finansēšanas modeļa izvērtēšana Uzņēmējdarbības veicināšana 22702 Nataļja Lāce
Integrētas sensoru sistēmas izveide materiālu un konstrukciju monitoringam Citi 25100 Aleksandrs Urbahs
Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās Informācijas tehnoloģijas 12309 Jānis Grundspeņķis
Jaunas tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes izstrāde konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa monitoringam Mašīnbūve 24500 Andris Čate
Jauno antimikrobiālo pārklājumu izstrāde ar asām Z-shēmas fotokatalītiskajām nanoarhitektūram iekštelpu lietojumiem. Materiālu tehnoloģija 14009 Andris Šutka
Jauno kompozītmateriālu no devulkanizētas gumijas (NGR) izlijušas eļļas savākšanai un aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku izstarojumiem izstrāde un izpēte Materiālu tehnoloģija 24602 Viktors Mironovs
Jaunu betonu un cementa kompozītu šļūdes un rukuma deformāciju eksperimentālā izpēte Materiālu tehnoloģija 24200 Leonīds Pakrastiņš
Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra (34-24501-RSFF.KMKK) 24501 Andris Čate
Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes Citi 14400 Dagnija Loča
Konverģento šķiedru optisko piekļuves tīklu modelēšana Citi 13100 Vjačeslavs Bobrovs
Lietišķās ķīmijas institūts (34-14800-RSFF.LĶI) 14800 Valdis Kampars
Ļoti elastīgu elektrodu izstrāde hibrīdiem triboelektriskajiem nanoģeneratoriem no robežvirsmu slāņiem ar augstu kontakta uzlādi Citi 14500 Juris Blūms
Mākslīgā apgaismojuma projektēšana fikocianīna ražošanai burbuļu kolonnas fotobioreaktorā Citi 14400 Jānis Ločs
Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (34-25300-DOK.MTI) 25300 Jānis Rudzītis
Mašīnbūvniecības un industriālā dizaina katedra (34-25402-RSFF.MIDK) 25402 Anita Geriņa-Ancāne
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (34-14000-DOK.MLĶF) 14000 Valdis Kokars
Mehānikas institūts (34-25400-DOK.MI) 25400 Jānis Vība
Metode dzīvu, neiezīmētu šūnu identificēšanai un šķirošanai pēc telomēru garuma Citi 25200 Jurijs Dehtjars
Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām Citi 14100 Gundars Mežinskis
Modelēšanas un imitācijas katedra (34-12111-RSFF.MIK) 12111 Jurijs Merkurjevs
Multifizikālā termiskā analīze augstā drošuma dzinēja piedziņai elektrisko transportlīdzekļu lietojumā Citi 11108 Andrejs Podgornovs
Multifunkcionāli kompozītmateriāli uz kalcija fosfāta un bionoārdāmu polimēru bāzes ārstnieciskai kaulaudu inženierijai Citi 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Multifunkcionālie nanostrukturētie pārklājumi gaisa kuģu konstrukcijām (NANOCOAIRS) Satiksme un transports 25100 Aleksandrs Urbahs
Nākamās paaudzes ātrdarbīgas šķiedru optiskās piekļuves sistēmas Informācijas tehnoloģijas 13100 Ģirts Ivanovs
Netradicionāli betoni ar “gudro” stiegrojumu (NONCSR) Materiālu tehnoloģija 25600 Andrejs Krasņikovs
Notikumos sakņota datorredze lauksaimniecības robotiem un droniem Citi 12309 Agris Ņikitenko
Oglekli saturošu materiālu izpēte un metodes izstrāde ūdens attīrīšanai no smagajiem metāliem Citi 14401 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts Citi 04030 Lauris Bisenieks
Piena pārstrādes ražošanas notekūdens attīrīšana ar elektroķīmiskām un katalītiskām metodēm Citi 24601 Tālis Juhna
Pilnīgi optiskā signālu atjaunošana pielietojot nelineāros optiskos efektus. Informācijas tehnoloģijas 13100 Ģirts Ivanovs
Plānās kārtiņas ar nanodaļiņām jonizējošā starojuma dozimetrijai Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 25200 Jurijs Dehtjars
PRET AUGSTA- ĀTRUMA DAĻIŅU IETEKMI MATERIĀLU AIZSARGĀJOŠO ĪPAŠĪBU IZVĒRTĒŠANAS METODES IZSTRĀDE UN ATTĪSTĪBA Aeronautika 24602 Viktors Mironovs
Programmatūras inženierijas katedra (34-12308-RSFF.PIK) 12308 Leonīds Novickis
Pulsējošas plūsmas izmantošana siltummaiņos un tās ietekme uz siltumapmaiņas parametriem Enerģētika 24300 Egīls Dzelzītis
Radioelektronikas institūts (34-13200-RSFF.REI) 13200 Dmitrijs Pikuļins
Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei Organiskā ķīmija 14800 Valdis Kampars
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-DOK.RKI) 22600 Jānis Mazais
Restaurējošās zobārstniecības nākotne - sintētiska, bioaktīva zobu emalja (BioDEN) Citi 14400 Jānis Ločs
Saistītu turpvērsto kļūdu labojošo kodu izveide ātrdarbīgiem optiskajiem sakaru tīkliem (FECON) Citi 13108 Sandis Spolītis
Sakārtotas struktūras metālu modificētu SBA-15 katalizatoru izmantošana CO2 hidrogenēšanā metanola vai augstāko spirtu iegūšanai Citi 14800 Valdis Kampars
Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24302-RSFF.SITK) 24302 Egīls Dzelzītis
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-DOK.SESMI) 22300 Aivars Vilnis Krastiņš
Stikla/oglekļa šķiedru hibrīdo plānslāņu laminātu termo-mehāniskās darbības analīze daudzfunkcionāliem pielietojumiem Citi 25600 Irīna Boiko
Strāvas bezsensora vadības metodes izstrāde un izpēte spēka elektronikas pārveidotāju pielietojumos Enerģētika 11100 Jānis Zaķis
Šaurjoslas bezvadu sensoru tīklu izveides risinājumi Informācijas tehnoloģijas 13200 Dmitrijs Pikuļins
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TFI) 14500 Māris Knite
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-RSFF.TSI) 14500 Māris Knite
Telekomunikāciju institūts (34-13100-RSFF.TKI) 13100 Ģirts Ivanovs
Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra (34-25401-RSFF.TMMPK) 25401 Jānis Vība
Transporta elektronikas un telemātikas katedra (34-13010-RSFF.TETK) 13010 Ansis Klūga
Transporta institūts (34-25500-DOK.TI) 25500 Mareks Mezītis
Triboelektriskas robežvirsmas mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā Citi 14009 Andris Šutka
Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra (34-24301-RSFF.ŪITK) 24301 Boriss Gjunsburgs
Uz izkliedēta spektra bāzēto magnētiskās rezonanses bezvadu elektroenerģijas pārvades sistēmu vadības metožu izstrāde un izpēte Citi 11100 Jānis Zaķis
Uz stimuliem reaģējoša transdermāla zāļu piegādes sistēma Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14N00 Jānis Grabis
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-DOK.UIVI) 22700 Elīna Gaile-Sarkane
VEIKTSPĒJAS PĀRVALDĪBAS PILNVEIDOŠANA VALSTS SEKTORA REFORMU IETEKMĒ KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCĀS Uzņēmējdarbības veicināšana 22300 Aivars Vilnis Krastiņš
Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai Citi 22500 Ineta Geipele
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (34-11500-DOK.VASSI) 11500 Dagnija Blumberga
Viedo energosistēmu vadības un automatizācijas metodes, algoritmi un paņēmieni Enerģētika 11200 Antans Sauļus Sauhats
Viedo izolācijas materiālu struktūru un tehnoloģiju izstrāde iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai Citi 14D00 Dana Beļakova
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-RSFF.VĶTI) Materiālu tehnoloģija 14400 Jānis Ločs