Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ansis Klūga

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Ansis.Kluga(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0001-6881-4316
Publikācijas
Atrasti 38 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Analysis of Determination Methods of Dynamic Object Motion Parameters
(2018)
Ansis Klūga, Jānis Klūga
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Driver's Professional Skills Evaluation with Modified GPS Vehicle Tracking System
(2017)
Jānis Klūga, Ansis Klūga
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Experimental Results of Attitude Determination with High Precision GNSS Receivers
(2017)
Jānis Klūga, Ansis Klūga, Ingus Mitrofanovs
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Magnetometer Error Models of Low - Cost Land Vehicle Navigation System
(2016)
Jānis Klūga, Ansis Klūga, Viesturs Vecvagars
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Temperature Control of Drying Chambers with Fuzzy Logic Algorithm for Common Microcontroller Systems
(2015)
Dmitrijs Čulkovs, Elans Grabs, Ansis Klūga
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Ciparu elektronika un datoru arhitektūra: laboratorijas darbi un metodiskie norādījumi
(2015)
Ansis Klūga, Jānis Klūga, Dmitrijs Čulkovs, Jānis Kļaviņš
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
State and Dynamic Precision Research Using Two GPS Receivers with RTK
(2014)
Ansis Klūga, Ingus Mitrofanovs, Jānis Klūga, Viktors Jeralovičs
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Multiple Frequencies Precise GNSS RTK System Research in Dynamic Mode
(2013)
Ansis Klūga, Jānis Klūga, Artūrs Bricis, Ingus Mitrofanovs
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 12 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 12.
Algoritmu izstrāde slēpto objektu atpazīšanai un pozicionēšanai.
Telekomunikācijas
Ansis Klūga
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Latvijas elektrisko un optisko razošanas nozares kompetences centrs, Intelligent Systems
Informācijas tehnoloģijas
Sanita Vanaga
Satelītu pozicionēšanas sistēmu testēšanas kompleksa ar programmnodrošinājumu izstrāde un pārbaude
Informācijas tehnoloģijas
Ansis Klūga
Satelītu sistēmas lietotāja aparatūras dinamiskās precizitātes noteikšana un tās paaugstināšanas metožu novērtēšana
Telekomunikācijas
Ansis Klūga
Studiju programmas Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas? materiāli tehniskās un metodiskās bāzes izveidošana
Izglītība
Ansis Klūga
Transporta elektronikas un telemātikas katedra (34-13010-LEOKC.03)
Ansis Klūga
Transporta elektronikas un telemātikas katedra (34-13010-N7047.5)
Citi
Ansis Klūga
Transporta elektronikas un telemātikas katedra (34-13010-RSFF.TETK)
Ansis Klūga
Transporta elektronikas un telemātikas katedra (34-13106-RSFF.TETK)
Ansis Klūga