Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Andris Čate

Struktūrvienība:

(31200) Augstas veiktspējas materiālu un konstrukciju institūts

E-pasts:

Andris.Cate_2(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.
Finite Element Simulation of Indentation Experiment on Branched Epoxy Novolac Resin
(2019)
Andrejs Kovaļovs, Andris Čate, Sergejs Gaidukovs, Artūrs Medvids
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 32 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 32.
3D drukāti bioloģiskas izcelsmes materiāli pielietojumam būvniecībā
Citi
Andris Čate
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Darbojošu objektu tipveida konstrukcijas tehniskā stāvokļa monitoringa sistēmas prototips, objekta tehniskā stāvokļa novērtēšanai to ekspluatācijas laikā
Citi
Andris Čate
Drošības pētniecības tematikas NKP tīkla otrā fāze
Drošība
Kaspars Kalniņš
Inovatīvi un daudzfunkcionāli koksnes kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Inovatīvi un daudzfunkcionāli kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm no vietējām izejvielām
Būvniecība un arhitektūra
Diāna Bajāre
Jaunas tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes izstrāde konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa monitoringam
Citi
Andris Čate
Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra (34-24501-BNS_BIOCOMF)
Andris Čate
Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra (34-24501-RSFF.KMKK)
Andris Čate
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Materiālu mehānisko mikro –, nano- mēroga īpašības un to ietekme uz cilvēka drošību
Būvniecība un arhitektūra
Jurijs Dehtjars
Materiālu un konstrukciju institūts (13-24500-L7870)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (13-24500-L8071)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (32-24500-L7870)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-L8373)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-N7045.5.1)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-ZI-2017/6.2)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (61-24500-L7870)
Andris Čate
Metāla virsmas apstrāde berzes un nodiluma samazināšanai
Būvniecība un arhitektūra
Kārlis-Agris Gross
Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Zicāns
Pēc trieciena paliekošā stiprība CFRP/Al kompozītām konstrukcijām
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Ribotu kompozīto konstrukciju nestspējas optimziācija ar eksperimentālu validāciju.
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Risku ievērtēšana drošām, efektīvām un ilgtspējīgām būvēm
Būvniecība un arhitektūra
Ainārs Paeglītis
Robustu projektēšanas vadlīniju izstrāde nesējraķešu kompozītām konstrukcijām ievērtējot ģeometriskās nepilnības
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Sadarbības turpinājums kosmosa NKP kā līdzeklis pakalpojumu optimizācijai
Citi
Kaspars Kalniņš
SEcurity REsearch NCP network - phase 1
Drošība
Kaspars Kalniņš
Slāņains koksnes kompozītmateriāls ar racionālu struktūru un palielinātu īpatnējo lieces nestspēju
Būvniecība un arhitektūra
Kārlis Rocēns
Support for realising new Member and Associate States’ potentials in transport research
Satiksme un transports
Kaspars Kalniņš
Vieglu pilna mēroga termoplastisku tekstila 3D kompozītu konstrukciju izgatavošana ar `viena piegājiena` metodi
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Kalniņš