Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Nataļja Lāce
Struktūrvienība (22702) Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Natalja.Lace@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-1154-839X

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Aggregate Assessment of a Company's Financial Viability Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2012 Nataļja Lāce, Nadežda Koleda
Alternatīvo finanšu instrumentu attīstība Latvijā Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Tālis Laizāns, Nataļja Lāce
An Open Letter to Mr. Secretary General of the United Nations to Propose Setting up Global Standards for Conquering Growth Limits of Capitalism Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2016 JinHyo Joseph Yun, Philip Cooke, Fumio Kodama, Fred Phillips, Anil K. Gupta, Francisco Javier Carrillo Gamboa, Venni Krishna, Keun Lee, KongRae Lee, Ulrich Witt, Nataļja Lāce, SangOk Choi, KwangHo Jung, WooSung Jung, KyungBae Park, Sam Youl Lee, Jiyoung Park, Jaehoon Rhee, DongKyu Won, Taeho Park, Jeongho Yang, EuiSeob Jeong, JinWon Kang
Analysis of Dependence of Capital Efficiency on Company Size: Evidence from CEE Countries Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2017 Yuliia Fashchuk, Jūlija Bistrova, Nataļja Lāce
Analysis of Financial Viability in the Context of Company's Sustainability Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Nataļja Lāce, Nadežda Koleda
Apmācību metodika ilgtspējīgas attīstības īstenošanai mazos un vidējos uzņēmumos, balstoties uz uzņēmuma dzīves ciklu Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2011 Guna Ciemleja, Nataļja Lāce, Karine Oganisjana
Assessment of Financial Viability in the Context of Company’s Sustainable Development Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2011 Nataļja Lāce, Nadežda Koleda
Assurance of Business Viability through Equity Sufficiency Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2013 Nadežda Koleda, Nataļja Lāce, Gulbakhyt Kaliyeva
Bank Customer Segmentation: the Case of CEE Countries Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Jana Eriņa, Nataļja Lāce
Bank Customers’ and Employees’ Perceptions of Value Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Jeļena Titko, Nataļja Lāce
Atrasti 233 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
The Methodology for Assessing the Impact of Coaching Interactions on a Company’s Performance 2020 Angelina Roša
Achieving Shareholder Value Sustainability on Central and Eastern European Equity Markets 2014 Jūlija Bistrova
Development of Customer Centric Business Model in a Commercial Bank 2014 Jana Eriņa
Bankas vērtības pārvaldības pilnveidošanas virzieni 2012 Jeļena Titko
Uzņēmuma finansiālās stabilitātes teorētiskie un praktiskie risinājumi kā ilgtspējīgas attīstības pamats 2011 Nadežda Koleda
Mazo un vidējo uzņēmumu darbības rezultativitāte. Problēmas un risinājumi 2010 Guna Ciemleja
Atrasti 6 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
ANDROID Izglītība 11509 Claudio Rochas
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Conducting Interdisciplinary Research in Cross-Cultural Environment Izglītība 22113 Nataļja Lāce
Conducting interdisciplinary research in cross-cultural environment Citi 22113 Nataļja Lāce
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes Uzņēmējdarbības veicināšana 22702 Nataļja Lāce
Inovācijas menedžments - E-studiju kurss profesionālajai izglītībai Izglītība 13211 Ilmārs Slaidiņš
Inovatīvo biomedicīnisko ierīču komercializācijas metodoloģija un ražošanas finansēšanas modeļa izvērtēšana Uzņēmējdarbības veicināšana 22702 Nataļja Lāce
Investīcijas ilgtspējīgā energoresursu izmantošanā Enerģētika 22702 Nataļja Lāce
Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietprātības līmeni Citi 22113 Nataļja Lāce
Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietprātības līmeni Drošība 22113 Nataļja Lāce
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas izstrāde Uzņēmējdarbības veicināšana 22000 Nataļja Lāce
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Projekts 5.2.2 Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai Uzņēmējdarbības veicināšana 22702 Nataļja Lāce
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Citi 06B02 Karine Oganisjana
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2) Citi 22700 Konstantins Didenko
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-RSFF.UIVI) 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (14-22702-01) Citi 22702 Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (14-22702-90) Citi 22702 Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-N8557) 22702 Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-Y8108) 22702 Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-Z12.0394) 22702 Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedrai (34-22702-RSFF.UFEK) Citi 22702 Nataļja Lāce