Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Nataļja Lāce

Struktūrvienība:

(22702) Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

Pētniecības intereses:

E-pasts:

Natalja.Lace(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-1154-839X
Publikācijas
Atrasti 271 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Understanding Corporate Sustainability Drivers Across Corporate Life Cycle
(2023)
Ilze Zumente, Nataļja Lāce
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
ESG Disclosure in the Baltic Region – Evidence in a Temporal Perspective
(2023)
Ilze Zumente, Nataļja Lāce
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Higher Education Students’ Motivations to Choose Bilingual Courses in Tourism Management
(2023)
YUAN YUAN LIU, Nataļja Lāce, Nadežda Koleda, Lu Lu CHEN
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
METAVERSE for Destination Marketing in the Era of Great Changes
(2023)
YUAN YUAN LIU, Nataļja Lāce, Lu Lu CHEN
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Infrastructure Funding Gap in Baltic States
(2023)
Anita Titova, Nataļja Lāce
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Challenges Facing Islamic Banking: The Case of Asian Region
(2023)
Khalid Mehmood, Karine Oganisjana, Nataļja Lāce
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Promoting Decent Work for Sustainable Development through CSR Activities in Latvia
(2023)
Angelina Roša, Nataļja Lāce
Recenzētas zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas ar ISBN kodu, kas ir iekļautas Web of Science Book Citation Index
Digital Maturity and Value Capture of Small and Medium Sized Enterprises
(2022)
Ludmila Kasperoviča, Nataļja Lāce, Guna Ciemleja, Mariana Tesarova
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Are We There Yet? The Evaluation of ESG Impact on Corporate Financial Performance in CEE
(2022)
Ilze Zumente, Nataļja Lāce
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Personīgo finanšu pārvaldība
(2022)
Guna Ciemleja, Nataļja Lāce
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs

Projekti
Atrasti 27 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 27.
ANDROID
Izglītība
Claudio Rochas
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Conducting interdisciplinary research in cross-cultural environment
Citi
Nataļja Lāce
Conducting Interdisciplinary Research in Cross-Cultural Environment
Izglītība
Nataļja Lāce
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes
Citi
Nataļja Lāce
Inovācijas menedžments - E-studiju kurss profesionālajai izglītībai
Izglītība
Ilmārs Slaidiņš
Inovatīvo biomedicīnisko ierīču komercializācijas metodoloģija un ražošanas finansēšanas modeļa izvērtēšana
Citi
Nataļja Lāce
Investīcijas ilgtspējīgā energoresursu izmantošanā
Enerģētika
Nataļja Lāce
Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietprātības līmeni
Drošība
Nataļja Lāce
Latvijas iedzīvotāju drošumspējas stiprināšana, paaugstinot finanšu lietprātības līmeni
Citi
Nataļja Lāce
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Latvijas mazo uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas izstrāde
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Projekts 5.2.2 Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Rīgas izveidošana par viedo pilsētu kā ilgtspējīga tūrisma galamērķi lielo datu laikmetā
Citi
Nataļja Lāce
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Citi
Karine Oganisjana
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2)
Citi
Konstantins Didenko
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-RSFF.UIVI)
Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (14-22702-01)
Citi
Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (14-22702-90)
Citi
Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-N8557)
Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-Y8108)
Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-Z12.0394)
Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedrai (34-22702-RSFF.UFEK)
Citi
Nataļja Lāce