Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Elīna Gaile-Sarkane

Struktūrvienība:

(22701) Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Elina.Gaile-Sarkane(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-7509-5273
Publikācijas
Atrasti 147 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Factors Influencing Technology Transfer in Companies at Emerging Economies
(2021)
Mikus Dubickis, Elīna Gaile-Sarkane
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Comparison of Governance Cases in Owner-Managed SMEs
(2021)
Māris Millers, Elīna Gaile-Sarkane
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Towards New Typology of the Owners-Managers of the Small and Medium Enterprises
(2021)
Māris Millers, Elīna Gaile-Sarkane
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Comparison of Governance Cases in Owner-Managed SMEs
(2021)
Māris Millers, Elīna Gaile-Sarkane
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Big pharma's search for a COVID-19 vaccine: Take it to the limit!
(2021)
Jean-Pierre Segers, Elīna Gaile-Sarkane
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Self-definition of virtual identity: Post covid-19 consumer in details
(2021)
Ilze Jankovska, Elīna Gaile-Sarkane
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Multitasking in Knowledge Intensive Business Services
(2020)
Inese Suija-Markova, Liene Briede, Elīna Gaile-Sarkane, Iveta Ozoliņa-Ozola
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Tehnoloģiju piedāvājumi
Atrasti 1 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 1.
Projekti
Atrasti 36 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 36.
Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts (34-27100-LV8771)
Citi
Edmunds Kamoliņš
ANDROID
Izglītība
Claudio Rochas
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Eiropas dekānu padome ilgtspējības ietekmes ceļvežu izstrādei
Izglītība
Elīna Gaile-Sarkane
Eiropas uzņēmējdarbības apmācības komūna
Uzņēmējdarbības veicināšana
Modris Ozoliņš
E-novatīva 3 ciklu izglītības programmas modeļa vadīšana Tadžiksitānā
Izglītība
Elīna Gaile-Sarkane
Enterprise deployment of social networking sites: A cross-cultural investigation (ENDEAVOUR)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Izglītība
Modris Ozoliņš
Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi
Citi
Armands Auziņš
Inovācijas menedžments - E-studiju kurss profesionālajai izglītībai
Izglītība
Ilmārs Slaidiņš
Inovāciju ekonomisko pētījumu centrs (34-22703-I1873)
Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (13-22000-L8351)
Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (13-22000-N7010.22)
Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (34-22000-E3802)
Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (34-22000-N7010.22.2)
Elīna Gaile-Sarkane
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (34-22000-RSFF.IEVF)
Citi
Elīna Gaile-Sarkane
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ilgtspējība un sociālā atbildība mācoties (SOCIALSME)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
MVU koučings: 5 PUNKTU treniņprogramma
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Nodarbinātības un prasmju prognozēšana: sociālo investīciju atdeve
Uzņēmējdarbības veicināšana
Inga Lapiņa
Projekts 5.2.2 Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība
Citi
Dace Paule
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Studentu iesaistes veicināšana izmantojot kvalitatīvas mākslīgā intelekta vadītas kvalitātes nodrošināšanas darbības
Izglītība
Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-DOK.UIVI)
Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2)
Citi
Konstantins Didenko
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2.1)
Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-RSFF.UIVI)
Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-Y8108)
Nataļja Lāce
Vadības iemaņu attīstīšana un uzlabošana vadītājiem krīzes laikā: novatoriska apmācību metodika Eiropas jaunajiem profesionāļiem (YOUNGLEADRES)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-01)
Citi
Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-12)
Citi
Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-90)
Citi
Elīna Gaile-Sarkane