Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Elīna Gaile-Sarkane
Struktūrvienība (22701) Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
label.academicTitle Doktors
E-pasts Elina.Gaile-Sarkane@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7509-5273

Publikācijas

Atrasti 126 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]
Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Applied Researches for Development of E-Business Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane
Aspects of Strategic Management in Small Latvian Businesses Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Jānis Rozenbergs, Elīna Gaile-Sarkane
Behavioral Differences in Consumer Purchaising Behaviour Between Online and Traditional Shopping: Case of Latvia Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane
Behavioral Differences in Consumer Purchasing Behavior between Online and Traditional Shopping: Case of Latvia Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane
Bringing together Education, Technologies and Business: Case of Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Elīna Gaile-Sarkane, Deniss Ščeulovs, Modris Ozoliņš
Business Model for Small and Micro Enterprises Operating in E-Environment Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane, Pāvels Lindemanis
Changes of Demographical Profile: Case of Latvia Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane
Cilvēkresursu kapitāla pilnveidošana un attīstīšana augstākās izglītības iestādē Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Daira Aramina, Elīna Gaile-Sarkane
Classification of Micro and Small Enterprises Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2012 Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane
Competitive Advantage for Small and Medium Enterprises Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Deniss Ščeulovs, Elīna Gaile-Sarkane
Atrasti 126 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Patenti

Atrasts viens ieraksts.
Nosaukums Autori
Paņēmiens sviesta un līdzīgu substanču atdalīšanai un uzziešanai un ierīce tā realizēšanai Elīna Gaile-Sarkane, Modris Ozoliņš, Ieva Jaunzeme, Aelita Plinta, Kristīne Lukina, Viktorija Zefirova, Inga Ulmane
Atrasts viens ieraksts.

Vadītie promocijas darbi

Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
Nosaukums Izdošanas gads Autori
Personāla mainības problēmas un vadīšanas risinājumi uzņēmumos 2017 Iveta Ozoliņa-Ozola
Strategic Fit Assessment for Enhancing Manufacturing Company’s Development 2016 Vladimirs Šatrevičs
Elektroniskās vides izmantošana uzņēmējdarbības attistībā 2013 Deniss Ščeulovs
Patērētāju rīcība tirgū uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas kontekstā 2012 Ieva Andersone
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
ANDROID Izglītība 11509 Claudio Rochas
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
E-novatīva 3 ciklu izglītības programmas modeļa vadīšana Tadžiksitānā Izglītība 22112 Elīna Gaile-Sarkane
Enterprise deployment of social networking sites: A cross-cultural investigation (ENDEAVOUR) Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Elīna Gaile-Sarkane
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā Izglītība 22061 Modris Ozoliņš
Inovācijas menedžments - E-studiju kurss profesionālajai izglītībai Izglītība 13211 Ilmārs Slaidiņš
Inovāciju ekonomisko pētījumu centrs (34-22703-I1873) 22703 Elīna Gaile-Sarkane
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE (13-22000-L8351) 22000 Elīna Gaile-Sarkane
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE (34-22000-N7010.22.2) 22000 Elīna Gaile-Sarkane
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ilgtspējība un sociālā atbildība mācoties (SOCIALSME) Uzņēmējdarbības veicināšana 22900 Elīna Gaile-Sarkane
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
MVU koučings: 5 PUNKTU treniņprogramma Uzņēmējdarbības veicināšana 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Nodarbinātības un prasmju prognozēšana: sociālo investīciju atdeve Uzņēmējdarbības veicināšana 22603 Inga Lapiņa
Projekts 5.2.2 Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai Uzņēmējdarbības veicināšana 22702 Nataļja Lāce
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-DOK.UIVI) 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2) Citi 22700 Konstantins Didenko
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2.1) 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-RSFF.UIVI) 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese Uzņēmējdarbības veicināšana 22100 Elīna Gaile-Sarkane
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (34-22702-Y8108) 22702 Nataļja Lāce
Vadības iemaņu attīstīšana un uzlabošana vadītājiem krīzes laikā: novatoriska apmācību metodika Eiropas jaunajiem profesionāļiem (YOUNGLEADRES) Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-01) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-12) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-90) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane