Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Inga Lapiņa

Struktūrvienība:

(22603) Kvalitātes tehnoloģiju katedra

E-pasts:

Inga.Lapina(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-3019-2472
Publikācijas
Atrasti 114 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Barriers for Lean Implementation in the Textile Industry
(2022)
Gaļina Robertsone, Iveta Mežinska, Inga Lapiņa
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Sustainable Approach to Certification of Persons: Ensuring Reliability and Quality
(2022)
Maija Kavosa, Inga Lapiņa, Konstantins Kozlovskis
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Digital Transformation and the Changing Shape of Quality Management Practices
(2021)
Gaļina Robertsone, Inga Lapiņa
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Interrelation of Process Management and Employee Stressors in Organization
(2021)
Inga Lapiņa, Ieva Briede, Daira Aramina
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
The Role of Consumer and Customer Journeys in Customer Experience Driven and Open Innovation
(2021)
Gundars Kokins, Anita Straujuma, Inga Lapiņa
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Factors Affecting Students’ Understanding of the Quality of Higher Education
(2021)
Irina Degtjarjova, Inga Lapiņa
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Standardization as a Catalyst for Open and Responsible Innovation
(2021)
Arta Pīlēna-Dālberga, Iveta Mežinska, Inga Lapiņa
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Measuring of Intellectual Capital Investments in Higher Education: Case of Latvia
(2021)
Jeļena Titko, Inga Lapiņa, Oksana Lentjušenkova
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 22 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 22.
ANDROID
Izglītība
Claudio Rochas
Eiropas uzņēmējdarbības apmācības komūna
Uzņēmējdarbības veicināšana
Modris Ozoliņš
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI)
Antans Sauļus Sauhats
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zi nātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Izglītība
Modris Ozoliņš
Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā
Uzņēmējdarbības veicināšana
Jānis Mazais
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (34-22000-N7010.22.2)
Elīna Gaile-Sarkane
Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai (EKOSOC_LV 5.2.1)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Remigijs Počs
Klimata zināšanu un inovāciju kopiena
Vides aizsardzība
Kristīne Šteinerte
Kvalitātes tehnoloģiju katedra (14-22603-01)
Citi
Inga Lapiņa
Kvalitātes tehnoloģiju katedra (34-22603-DOK.KTK/20 )
Citi
Inga Lapiņa
Kvalitātes tehnoloģiju katedra (34-22603-RSFF.KTK)
Inga Lapiņa
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
MVU koučings: 5 PUNKTU treniņprogramma
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Nodarbinātības un prasmju prognozēšana: sociālo investīciju atdeve
Uzņēmējdarbības veicināšana
Inga Lapiņa
„Pretkrīzes vadīšanas stratēģijas attīstība Latvijas uzņēmumos”
Uzņēmējdarbības veicināšana
Konstantins Didenko
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-DOK.RKI)
Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3)
Citi
Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3.1)
Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-RSFF.RKI)
Citi
Jānis Mazais
Studentu iesaistes veicināšana izmantojot kvalitatīvas mākslīgā intelekta vadītas kvalitātes nodrošināšanas darbības
Izglītība
Elīna Gaile-Sarkane
Vadības iemaņu attīstīšana un uzlabošana vadītājiem krīzes laikā: novatoriska apmācību metodika Eiropas jaunajiem profesionāļiem (YOUNGLEADRES)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Uzņēmējdarbības veicināšana
Jānis Mazais