Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jānis Mazais

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Janis.Mazais(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-3328-337X
Publikācijas
Atrasti 46 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”
(2020)
Inga Lapiņa, Irina Degtjarjova, Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Iveta Mežinska
Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Metodiskie norādījumi bakalaura profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”
(2020)
Inga Lapiņa, Irina Degtjarjova, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Sustainability in Conformity Assessment: Flexibility of Technical Harmonization
(2018)
Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jānis Mazais
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Risk Management Framework for Integrated Management Systems
(2017)
Imants Meiers-Meiris, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Integrated Management Systems towards Sustainable and Socially Responsible Organisation
(2015)
Iveta Mežinska, Inga Lapiņa, Jānis Mazais
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 14 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 14.
ANDROID
Izglītība
Claudio Rochas
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Inovatīva stratēģiskā partnerība augstākajai izglītībai Eiropā
Uzņēmējdarbības veicināšana
Jānis Mazais
Kvalitātes pilnveides, pētijumu un mācību centrs (34-22604-I1919)
Jānis Mazais
Kvalitātes pilnveides, pētijumu un mācību centrs (34-22604-I1919.N)
Jānis Mazais
Kvalitātes pilnveides, pētijumu un mācību centrs (34-22604-I3363)
Jānis Mazais
Nodarbinātības un prasmju prognozēšana: sociālo investīciju atdeve
Uzņēmējdarbības veicināšana
Inga Lapiņa
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-DOK.RKI)
Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3)
Citi
Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3.1)
Jānis Mazais
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-RSFF.RKI)
Citi
Jānis Mazais
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
Vadības iemaņu attīstīšana un uzlabošana vadītājiem krīzes laikā: novatoriska apmācību metodika Eiropas jaunajiem profesionāļiem (YOUNGLEADRES)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Citi
Jānis Mazais