Integrētas vadības sistēmas pilnveides metodoloģijas ražojošu nozaru uzņēmumos Latvijā
2011
Iveta Mežinska

Aizstāvēšana
19.04.2011. 16:00, Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 515.auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jānis Mazais

Recenzenti
Juris Krizbergs, Henriks Erikssons, Tatjana Volkova

Promocijas darbs veltīts integrētām vadības sistēmām, integrētām kvalitātes vadības sistēmām ražojošu nozaru uzņēmumos Latvijā. Teorētisko pētījumu ietvaros detalizēti izvērtēta kvalitātes vadības sistēmu standarta ISO 9001, produktu tehnisko raksturotāju, atbilstības novērtēšanas standartu, nozaru specifisko kvalitātes vadības sistēmu standartu, dažādu jomu standartu – ISO 14001, OHSAS 18001 attīstība un lietojums uzņēmumos. Veikts empīrisks pētījums par vairākiem vadības standartiem atbilstošām vadības sistēmām uzņēmumos Latvijā. Izstrādātas un aprobētas vairākiem vadības sistēmu standartiem atbilstošu integrētu vadības sistēmu pašvērtējuma metodoloģijas. Integrētas vadības sistēmas veidošanas secība un integrācijas iespējas raksturotas PDSA cikla un procesa modeļa loģikā. Procesu pilnveides projektā apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumā identificēta procesu pilnveides ietekme uz uzņēmuma integrēto kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu. Integrētas vadības sistēmas pilnveidei apzināta nepieciešamība pārskatīt un papildināt vadības sistēmas audita metodoloģiju.


Atslēgas vārdi
management standard ISO 9001, product standards, conformity assessment standards

Mežinska, Iveta. Integrētas vadības sistēmas pilnveides metodoloģijas ražojošu nozaru uzņēmumos Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 180 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196