Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Raimonda Liepiņa
Struktūrvienība (22600) Ražošanas kvalitātes institūts
label.academicTitle Doktors
E-pasts Raimonda.Liepina@rtu.lv

Publikācijas

Atrasti 28 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]
Nosaukums Veids Izdošanas gads Autori
Analysis of Technical Harmonization Approaches: Comparison and Improvement Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2012 Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Assessment of Technical Harmonization and Conformity in the Global Market Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2012 Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jānis Mazais
Atbilstības novērtēšana: Ūdens patēriņa uzskaites metodes Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2012 Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Atbilstības novērtēšanas elementi: saistītie jēdzieni, to pilnveide Publikācija izdevuma "RTU Zinātniskie raksti" sējumā 2013 Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Atbilstības novērtēšanas sistēmas vadības problēmas un risinājumi Promocijas darbs 2013 Raimonda Liepiņa
Conformity Assessment: Billing Methods for Water Consumption Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Raimonda Liepiņa, Jānis Mazais, Inga Lapiņa
Contemporary Issues of Quality Management: Relationship between Conformity Assessment and Quality Management Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2014 Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jānis Mazais
Corporate Social Responsibility: Management of Reliable Water Consumption Publikācijas zinātniskajos žurnālos 2012 Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons
Eiropas Savienības atbilstības novērtēšanas politikas pilnveide Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2007 Raimonda Liepiņa
Improvement of Conformity Assessment System: Technical Harmonization Adjustment Raksts pilna teksta konferenču rakstu krājumā 2013 Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jānis Mazais
Atrasti 28 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Kvalitātes tehnoloģiju katedra (14-22603-01) Citi 22603 Inga Lapiņa
Nodarbinātības un prasmju prognozēšana: sociālo investīciju atdeve Uzņēmējdarbības veicināšana 22603 Inga Lapiņa
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3) Citi 22600 Jānis Mazais