Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atbilstības novērtēšanas elementi: saistītie jēdzieni

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Atbilstības novērtēšanas elementi: saistītie jēdzieni, to pilnveide
Nosaukums angļu valodā The Components of Conformity Assessment: Related Concepts, their Improvement
Pētniecības nozare Vadībzinātne
Pētniecības apakšnozare  Uzņēmējdarbības vadība
Autori Raimonda Liepiņa
Jānis Mazais
Inga Lapiņa
Atslēgas vārdi conformity assessment, accreditaion, metrology, standardization
Anotācija Veicot atbilstības novērtēšanas jomas izpēti, autori ir identificējuši atšķirīgu terminu un definīciju pielietojumu. Pētījuma mērķis ir novērtēt ar atbilstības novērtēšanu saistītos terminus un pilnveidot definīcijas, lai izveidotu vienotu terminoloģijas kopumu latviešu valodā. Analīzē ir izmantotas kvalitatīvās pētījuma metodes. Pētījuma noslēgumā autori ierosina vairāku terminu precizētus formulējumus un pilnveidotas definīcijas. Precizējot un pilnveidojot terminoloģijas bāzi, tiks veidota un attīstīta dažādu iesaistīto pušu izpratne par atbilstības novērtēšanas jomu.
Anotācija angļu valodā The purpose of the research is to evaluate terms and improve definitions related to conformity assessment for development of a unified totality of terminology in this field in Latvian language. In order to make analysis, different qualitative research methods, including assessment, analysis and comparison were used by applying inductive and deductive methodologies. As the main sources for research were used books, publications, national and international laws and regulations, standards and other binding documents applicable to the field of conformity assessment. The terms and definitions related to conformity assessment and its components (accreditation, certification and metrology) are evaluated with a purpose to improve the current definitions or to suggest the new ones, thus developing unified and coordinated totality of the terms which corresponds to contemporary understanding of conformity assessment. One reason of the conformity assessment related problems is insufficient number of scientific publications in Latvian. On the basis of assessment of the terms the authors proposed updated translation of the terms ‘notified body’ and ‘harmonized standard’, as well as, substantiated application of the term ‘measuring instrument’ in Latvian. As a result of the research the authors worked out proposals for improvement of definitions in Latvian for the terms ‘conformity’, ‘assessment’, ‘conformity assessment’ and ‘standardization’ and developed new definitions for the terms ‘conformity assessment procedure’, ‘notified body’ and ‘harmonized standard’. In order to facilitate proper understanding by all involved parties about conformity assessment procedures an explanation of the essence for each procedure is developed. The results of the research will facilitate better comprehension about placement of goods into the market, thus diminishing a possibility to place into the market and to use unsafe goods.
DOI: 10.7250/eb.2013.007
Atsauce Liepiņa, R., Mazais, J., Lapiņa, I. Atbilstības novērtēšanas elementi: saistītie jēdzieni, to pilnveide. Ekonomika un uzņēmējdarbiba. Nr.24, 2013, 57.-70.lpp. ISSN 1407-7337. e-ISSN 2255-8756. Pieejams: doi:10.7250/eb.2013.007
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 17501