Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jolanta Janauska

Struktūrvienība:

(22603) Kvalitātes tehnoloģiju katedra

E-pasts:

Jolanta.Janauska(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 24 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Metodiskie norādījumi maģistra profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”
(2020)
Inga Lapiņa, Irina Degtjarjova, Jolanta Janauska, Jānis Mazais, Iveta Mežinska
Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Metodiskie norādījumi bakalaura profesionālo studiju programmai “Visaptverošā kvalitātes vadība”
(2020)
Inga Lapiņa, Irina Degtjarjova, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Innovations, Standards and Quality Management Systems: Analysis of Interrelation
(2013)
Raimonda Liepiņa, Inga Lapiņa, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Kvalitātes funkciju izvērsuma metodes pielietošana studiju programmu pilnveidē
(2012)
Jolanta Janauska, Inga Lapiņa
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Engineering Education – New Approach and New Style
(2010)
Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3)
Citi
Jānis Mazais
Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā
Citi
Jānis Mazais