Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei
12. Srtarptautiskā konference "Ūdens transports un infrastruktūra" 2010
Jānis Bērziņš, Jānis Mazais, Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Valdis Priednieks, Narimants Salenieks

Doktora kvalifikācijas raksturojums izstrādājams saskanīgi ar Eiropas kvalifikāciju ietvaru EQF ar mērķējumu uz galarezultāta lietderību. Doktora studiju mērķis-zināšanu un prasmju jaubrade un jaunveide mērķtiecīgos pētījumos, pilnveides spēju attīstība praktizējoties pētniecībā, tās sākumposmā un turpmākos pētījumos.


Atslēgas vārdi
doktora kvalifikācijas raksturojums, kvalifikāciju ietvars,pētniecība, kopnozaru studiju programmas

Bērziņš, J., Mazais, J., Čivčiša, G., Janauska, J., Mežinska, I., Priednieks, V., Salenieks, N. Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei. No: 12. Srtarptautiskā konference "Ūdens transports un infrastruktūra", Latvija, Rīga, 29.-30. aprīlis, 2010. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2010, 29.-31.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196