Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Narimants Salenieks

Uzruna:

Mrs

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Narimants.Salenieks(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 24 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Engineering Education – New Approach and New Style
(2010)
Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Jānis Mazais, Jānis Miķelsons, Jānis Rudņevs, Narimants Salenieks
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Engineering / Managerial Education for the New Professionalism
(2008)
Narimants Salenieks, Jolanta Janauska, Jānis Mazais
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Kvalitātes nodrošināšana un vadība augstākā izglītībā
(2008)
Narimants Salenieks
Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos

Projekti
Atrasti 3 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 3.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Programmas izstrāde un akadēmiskā personāla tālākizglītības kursu īstenošana studiju kvalitātes pilnveidē
Izglītība
Narimants Salenieks
Rokasgrāmatas uzņēmējiem "Mēriekārtas atbilstības novērtēšana" sagatavošana un izdošana, veicot tekstu un attēlu profesionālo un literāro rediģēšanu, sakŗtošanu un maketēšanu datortehnoloģijā
Citi, IZM-RTU
Narimants Salenieks