Profesionālā izglītība, pētniecība un inovācija ražošanas izaugsmes veicināšanai
2008
Jolanta Janauska, Jānis Bērziņš, Narimants Salenieks

Aplūkots augstākās profesionālās izglītības programmas veidojums, kas nodrošina pilnvērtīgu tehnisko un lietderīgu organizācijas vadības izglītību, aptverot nozīmīgas zināšanas, ražīgu prasmi un praktiskas spējas saimnieciskās izaugsmes nodrošināšanai. Profesionālās kvalifikācijas raksturotāju – zināšanu, prasmju un spēju sakārtots veidojums, kas iekļaujas aptverošā Eiropas kvalifikāciju ietvarā. Lietderīgo pētījumu, studiju un mācīšanās satura un norišu mērķtiecīgs vienojums.


Atslēgas vārdi
profesionālā izglītība, saimnieciskā izaugsme, pētniecība, inovācija

Janauska, J., Bērziņš, J., Salenieks, N. Profesionālā izglītība, pētniecība un inovācija ražošanas izaugsmes veicināšanai. Kvalitāte un drošums. Nr.29, 2008, 15.-23.lpp. ISSN 1407-8015.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196