Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Valdis Priednieks

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis ūdens transporta piesārņojuma kontekstā Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2008 Jolanta Staško, Modris Drille, Ineta Rozenštrauha, Valdis Priednieks, Māris Kokmanis, Andris Unbedahts
BSR InnoShip - Baltic Sea Cooperation for Reducing Ship and Port Emissions through Knowledge&Innovation-Based Competitiveness Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 Ineta Rozenštrauha, Inese Pastare, Valdis Priednieks, Jūris Cimanskis, Inga Škapare, Edgars Dambergs, Ilmars Lešinskis, Maija Balode, Agnese Linkeviča, Mārīte Baķe
Doktora studijas lietderīgās pētniecības prasmei Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Jānis Bērziņš, Jānis Mazais, Guna Čivčiša, Jolanta Janauska, Iveta Mežinska, Valdis Priednieks, Narimants Salenieks
Kvalitātes funkcijas izvērsuma (QFD) izmantošana jūrniecības nozarē Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Kristīne Carjova, Gints Rijkuris, Valdis Priednieks
Atrasti 4 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.