Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis ūdens transporta piesārņojuma kontekstā
10. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra” 2008
Jolanta Staško, Modris Drille, Ineta Rozenštrauha, Valdis Priednieks, Māris Kokmanis, Andris Unbedahts

Rakstā aplūkots Baltijas jūras hidroloģiskais raksturojums – lēnā ūdens apmaiņa Baltijas jūrā ir viens no cēloņiem, kāpēc šī iekšzemes jūra ir sevišķi jutīga pret piesārņojumu. Darbā analizēti ūdens transporta piesārņojuma veidi, kas būtiski ietekmē Baltijas jūras ekosistēmu: dažāda veida naftas produktu noplūdes, pretnosēdumu kuģu krāsu biocīdu ietekme uz jūras faunu un floru, kā arī ar balastūdeņiem jūrā nonākušo invazīvo sugu ietekme uz jūras barošanās ķēdi. Turpmāk apskatīti minēto problēmu risinājumi ES likumdošanas mērogā un piedāvāti autoru ieteikumi jūras ekoloģiskās situācijas kontekstā.


Atslēgas vārdi
Baltijas jūra, piesārņojums, jūras transports

Staško, J., Drille, M., Rozenštrauha, I., Priednieks, V., Kokmanis, M., Unbedahts, A. Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis ūdens transporta piesārņojuma kontekstā. No: 10. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”, Latvija, Rīga, 24.-25. aprīlis, 2008. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2008, 201.-206.lpp. ISSN 1691-3817.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196