Kvalitātes funkcijas izvērsuma (QFD) izmantošana jūrniecības nozarē
Ūdens transports un infrastruktūra 2011: 13. starptautiskā konference: rakstu krājums 2011
Kristīne Carjova, Gints Rijkuris, Valdis Priednieks

Mūsdienās tirgus piesātinājums ar dažādiem pakalpojumiem un produktiem un sekojoši konkurences palielināšanās rada sarežģītības šo pakalpojumu ražotājiem. Tas rosina viņus meklēt veidus, lai uzlabotu sava produkta kvalitāti un pārspētu konkurentus. Jūras transporta nozarē ir daudz problēmu, kuru pētīšanā varētu izmantot modernās metodes, taču to pielietošana pagaidām nav pietiekama. Efektīvs instruments šo uzdevumu paveikšanai ir Kvalitātes funkcijas izvērsums (Quality Function Deployment – QFD). Darbā tiek veikts situācijas analītiskais apskats, kur īsumā tiek paskaidrota QFD metodoloģijas būtība, tās vēsturiska attīstība un nākotnes tendences. Autori apkopo un analizē QFD izmantošanas pieredzi dažādās jomās pasaulē un Latvijā, īpaši akcentējot šīs metodes izmantošanu jūrniecībā un sekojoši skaidro nepieciešamos pilnveidojumus izmantošanai jūras transportā.


Atslēgas vārdi
QFD, maritime transport

Carjova, K., Rijkuris, G., Priednieks, V. Kvalitātes funkcijas izvērsuma (QFD) izmantošana jūrniecības nozarē. No: Ūdens transports un infrastruktūra 2011: 13. starptautiskā konference: rakstu krājums, Latvija, Rīga, 29.-30. aprīlis, 2011. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2011, 258.-263.lpp. ISSN 1691-3817.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196