Kvalitātes nodrošināšana un vadība augstākā izglītībā
Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki 2008
Narimants Salenieks

Kvalitātes nodrošināšana sakņojas efektīvā vadības sistēmā, kas rosina augstākās izglītības attīstību un pilnveidi - iegūto zināšanu un prasmju izcilību.


Atslēgas vārdi
augstākā izglītība, kvalitātes nodrošināšana, inovācija

Salenieks, N. Kvalitātes nodrošināšana un vadība augstākā izglītībā. Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki, 2008, Nr.1, 16.-24.lpp. ISSN 1407-0022.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196