Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Daira Aramina
Struktūrvienība (22000) Inženierekonomikas un vadības fakultāte
E-pasts Daira.Aramina@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0001-6707-597X

Publikācijas

Atrasti 9 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.
Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Changing of Topicality of Human Competencies within Companies’ Life Cycle Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2011 Inga Lapiņa, Daira Aramina
Cilvēkkapitāla attīstība, balstīta uz kompetencēm un izglītības kvalitāti Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Inga Lapiņa, Daira Aramina
Cilvēkresursu kapitāla pilnveidošana un attīstīšana augstākās izglītības iestādē Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Daira Aramina, Elīna Gaile-Sarkane
Competence Based Sustainable Development: Quality of Education Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2011 Inga Lapiņa, Daira Aramina
Influence of Organizational Culture on the Continuous Improvement: Empirical Study at University Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2015 Inga Lapiņa, Daira Aramina, Ilze Kairiša
Muitas un nodokļu administrēšana. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2016 Aivars Vilnis Krastiņš, Daira Aramina, Aldis Čevers, Aivars Gulbis, Māris Jurušs, Anita Zeila
Role of Organizational Culture in the Quality Management of University Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Inga Lapiņa, Ilze Kairiša, Daira Aramina
Sociāli atbildīgs mārketings: teorija un prakse Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Ieva Andersone, Elīna Gaile-Sarkane, Daira Aramina
Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi Citas publikācijas 2016 Inga Lapiņa, Daira Aramina, Leonards Budņiks, Tatjana Celmiņa, Kristīne Fedotova, Krista Griķe, Liene Ivanova, Līga Kamola, Konstantins Kozlovskis, Nadežda Semjonova, Inese Vilcāne
Atrasti 9 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7051.3) Citi 22500 Maija Šenfelde
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626) Citi 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-01) Citi 22501 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-12) Citi 22501 Ineta Geipele
Darba un civilās aizsardzības institūts (34-22200-N7628) Citi 22200 Jānis Ieviņš
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (14-22701-01) Citi 22701 Konstantins Didenko
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (14-22701-90) Citi 22701 Konstantins Didenko
INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE (34-22000-N7010.22) 22000 Remigijs Počs
Kvalitātes tehnoloģiju katedra (14-22603-01) Citi 22603 Inga Lapiņa
Ražošanas kvalitātes institūts (34-22600-N7050.3) Citi 22600 Jānis Mazais
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-DOK.SESMI) 22300 Aivars Vilnis Krastiņš
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-N7051.1) Citi 22300 Aivars Vilnis Krastiņš
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-N7051.1.1) 22300 Aivars Vilnis Krastiņš
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-RSFF.SESMI) 22300 Aivars Vilnis Krastiņš
Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas kat. (14-22503-01) Citi 22503 Ineta Geipele
Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts (34-22700-N7051.2) Citi 22700 Konstantins Didenko
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (14-22702-01) Citi 22702 Nataļja Lāce
Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra (14-22702-90) Citi 22702 Nataļja Lāce
Vadībzinību katedra (14-22112-01) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-12) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane
Vadībzinību katedra (14-22112-90) Citi 22112 Elīna Gaile-Sarkane