Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Konstantins Kozlovskis

Struktūrvienība:

(22702) Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Konstantins.Kozlovskis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0003-3384-4499
Publikācijas
Atrasti 53 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Sustainable Approach to Certification of Persons: Ensuring Reliability and Quality
(2022)
Maija Kavosa, Inga Lapiņa, Konstantins Kozlovskis
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Male vs. Female Perception of Problems Highlighted for Solving and Innovating
(2021)
Karine Oganisjana, Konstantins Kozlovskis
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Building Financial Literacy during the Covid-19 Pandemic
(2021)
Guna Ciemleja, Konstantins Kozlovskis
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
The Identification of Opportunities for Innovations through Collecting Problems from Citizens
(2019)
Karine Oganisjana, Konstantins Kozlovskis
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Ekonomiskā attīstība
(2018)
Remigijs Počs, Velga Ozoliņa, Astra Auziņa-Emsiņa, Valērijs Skribans, Nataļja Lāce, Karine Oganisjana, Konstantins Kozlovskis
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu

Projekti
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Projekts 5.2.2 Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai
Citi
Karine Oganisjana