Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Konstantins Kozlovskis
Struktūrvienība (22702) Uzņēmuma finanšu un ekonomikas katedra
label.academicTitle Doktors
E-pasts Konstantins.Kozlovskis@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-3384-4499

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Analysis of Carry Trade Management Modifications in the Global Currency Market Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2011 Konstantins Kozlovskis
Assessment of Individual Financial Literacy Level Depending on Respondent Profile Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2016 Guna Ciemleja, Konstantins Kozlovskis
Challenges of Decision Making in the Latvian Equity Market Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2006 Konstantins Kozlovskis, Nataļja Lāce
Challenges of Utilization of Modern Methods of Financial Investment Management Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2006 Konstantins Kozlovskis, Nataļja Lāce
Competition-Stability Relationship in the Banking Sector Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2015 Jeļena Titko, Konstantins Kozlovskis, Gulbakhyt Kaliyeva
Datormācība ekonomistiem. 1.grāmata Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2004 Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis, Aleksandrs Fiļipovs, Tatjana Tambovceva
Datormācība ekonomistiem. 2.grāmata Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2004 Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis, Aleksandrs Fiļipovs, Tatjana Tambovceva
Development of Bank Value Model Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Jeļena Titko, Konstantins Kozlovskis
Does Firm's Higher Innovation Potential Lead to Its Superior Financial Performance? Case of CEE Countries Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2017 Jūlija Bistrova, Nataļja Lāce, Rima Tamosiuniene, Konstantins Kozlovskis
E-bizness: investīciju portfeļu vadīšanas procesa datorizācija asimetriskās informācijas apstākļos Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2002 Vladimirs Jansons, Konstantins Kozlovskis
Atrasti 51 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Projekts 5.2.2 Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai Uzņēmējdarbības veicināšana 22702 Nataļja Lāce
Riska kapitāls un uz inovāciju vērsta uzņēmējdarbība Latvijā: attīstību ietekmējošo faktoru novērtējums Uzņēmējdarbības veicināšana 22108 Nataļja Lāce
Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai Citi 06B02 Karine Oganisjana