Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Aivars Vilnis Krastiņš

Struktūrvienība:

(22B00) Pārvaldības un drošības institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Aivars.Krastins(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 23 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Muitas un nodokļu administrēšana. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai
(2016)
Aivars Vilnis Krastiņš, Daira Aramina, Aldis Čevers, Aivars Gulbis, Māris Jurušs, Anita Zeila
Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Lifelong Learning for Improving Customs Education System in Latvia and the World
(2015)
Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš, Kārlis Ketners
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Lifelong Learning for Improving Customs Education System in Latvia and the World
(2015)
Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš, Kārlis Ketners
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Development of System of State Revenue Service Performance Indicators
(2015)
Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš, Kārlis Ketners
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
In-Service Training System Organization Improvement at Customs Administrations
(2015)
Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš, Kārlis Ketners
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Implementation of Lifelong Learning for Improving Customs Education System in Latvia and the World
(2015)
Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš, Kārlis Ketners
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Advances in Latvian Customs Education – Lessons Learned
(2014)
Māra Pētersone, Kārlis Ketners, Aivars Vilnis Krastiņš
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Talent Management in Public Administration Institutions: the Case of Latvian Customs
(2014)
Māra Pētersone, Kārlis Ketners, Aivars Vilnis Krastiņš
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Muitas dienests attīstības veicināšanai: Latvijas piemērs
(2014)
Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Vadītie promocijas darbi
Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.
Projekti
Atrasti 11 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 11.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai - 2
Izglītība
Santa Rendore
Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrādāšana
Uzņēmējdarbības veicināšana
Remigijs Počs
Muitas konsultatīvais centrs (12-04054-L6649)
Aivars Vilnis Krastiņš
Muitas konsultatīvais centrs (21-04054-L6649)
Aivars Vilnis Krastiņš
Muitas konsultatīvais centrs (71-04054-L6649)
Aivars Vilnis Krastiņš
Muitas un nodokļu katedra (34-22315-W1984)
Normunds Rudzītis
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-DOK.SESMI)
Aivars Vilnis Krastiņš
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-N7051.1)
Citi
Aivars Vilnis Krastiņš
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-N7051.1.1)
Aivars Vilnis Krastiņš
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-RSFF.SESMI)
Aivars Vilnis Krastiņš
Veiktspējas pārvaldības pilnveidošana valsts sektora reformu ietekmē klīniskās universitātes slimnīcās
Citi
Aivars Vilnis Krastiņš