Muitas dienests attīstības veicināšanai: Latvijas piemērs
XV Starptautiskā zinātniskā konference "10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres": Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums 2014
Māra Pētersone, Aivars Vilnis Krastiņš

Problēmas, ar ko saskaras sabiedrība 21.gadsimtā ir daudz- starptautiskās tirdzniecības apjomu un sarežģītības pieaugums, pasaules ekonomikas globalizācija, nabadzības apkarošana, starptautiskais terorisms, vides aizsardzība, u.c. Šīs problēmas vistiešākā veidā skar jebkuras valsts muitas dienestus. Muita ir saskārusies ar nopietnām, bet pretrunīgām prasībām, kas tiek izvirzītas sakarā tirdzniecības paplašināšanos. No vienas puses no muitas, kā institūcijas, tiek prasīta efektīva starptautisko piegāžu ķēžu kontrole, bet no otras puses lielāki atvieglojumi likumīgai tirdzniecībai. Lai veiksmīgi risinātu šos jaunos uzdevumus tiek piedāvāti daudz drosmīgi un novatoriski risinājumi - pasaules muitas tīkls, padziļināta muitu izpratne par piegāžu ķēdēm un to vadību, kur tiktu izmantotas jaunākās tehnoloģijas, muitas partnerības stiprināšana ne tikai ar tirdzniecības pārstāvjiem, bet arī ar robežu, tiesībaizsardzības un citām valsts pārvaldes iestādēm. Kopš 2004.gada Latvijas muitas dienests saskaras ar jauniem izaicinājumiem apkalpojot Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu un kļuvis par daļu no integrētās Eiropas ārējās robežas. Pētījuma mērķis ir veikt Latvijas muitas dienesta pieredzes analīzi jaunāko darba un mācību metožu ieviešanā. Pētījuma rezultātā sniegti priekšlikumi par Latvijas muitas dienesta attīstības un izglītības iespēju pilnveidošanu. Rakstā izmantotas salīdzinošās analīzes, kā arī vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes metodes.


Atslēgas vārdi
starptautiskā tirdzniecība; globalizācija; valsts pārvalde; muitas dienests

Pētersone, M., Krastiņš, A. Muitas dienests attīstības veicināšanai: Latvijas piemērs . No: XV Starptautiskā zinātniskā konference "10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres": Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums, Latvija, Rīga, 29.-29. maijs, 2014. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2014, 449 .- 462.lpp. ISSN 1691-6069.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196