Muitas un nodokļu administrēšana. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai
Muitas un nodokļu administrēšana. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai 2016
Aivars Vilnis Krastiņš, Daira Aramina, Aldis Čevers, Aivars Gulbis, Māris Jurušs, Anita Zeila

Metodiskie norādījumi par kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu paredzēti RTU Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studentiem, kuri izstrādā studiju noslēguma darbus attiecīgajā studiju programmā, šo darbu zinātniskajiem vadītājiem, konsultantiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas un Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas locekļiem.


Atslēgas vārdi
metodiskie norādījumi

Krastiņš, A., Aramina, D., Čevers, A., Gulbis, A., Jurušs, M., Zeila, A. Muitas un nodokļu administrēšana. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 44 lpp. ISBN 978-9934-10-855-6.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196