Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Remigijs Počs

Struktūrvienība:

(22B00) Pārvaldības un drošības institūts

Uzruna:

Mr

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

Pētniecības intereses:

E-pasts:

Remigijs.Pocs(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 46 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Impact of Transport and Storage Sector on Sustainable Development: Evaluation Using Input-Output Model
(2019)
Astra Auziņa-Emsiņa, Remigijs Počs
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
EU Transport Policy on the 1520mm Rail Area
(2018)
Justīna Hudenko, Māris Andiņš, Remigijs Počs
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Ekonomiskā attīstība
(2018)
Remigijs Počs, Velga Ozoliņa, Astra Auziņa-Emsiņa, Valērijs Skribans, Nataļja Lāce, Karine Oganisjana, Konstantins Kozlovskis
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Competitiveness and Economic Development Scenarios of Latvia
(2018)
Astra Auziņa-Emsiņa, Velga Ozoliņa, Remigijs Počs
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Development of the Latvian Macroeconomic Model in the Context of Competitiveness
(2018)
Velga Ozoliņa, Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa
Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Development of the Latvian Macroeconomic Model in the Context of Competitiveness
(2018)
Velga Ozoliņa, Remigijs Počs, Astra Auziņa-Emsiņa
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Latvijas ekonomikas konkurētspējas izpētes instrumentārijs
(2016)
Remigijs Počs, Velga Ozoliņa
Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Small Shipment Delivery's Quality Improvement in Cities with Unstable Traffic
(2016)
Pāvels Patļins, Remigijs Počs
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 15 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 15.
Inženierekonomikas un vadības fakultāte (34-22000-N7010.22)
Remigijs Počs
Izpētīt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos un sniegt priekšlikumus tās stiprināšanai (EKOSOC_LV 5.2.1)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Remigijs Počs
Kopulās bāzēti riska prognozes autoregresijas modeļi
Informācijas tehnoloģijas
Jevgeņijs Carkovs
Latvijas elektroenerģijas patēriņa prognožu izstrāde, izmantojot ekonometriskos modeļus
Uzņēmējdarbības veicināšana
Remigijs Počs
Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspējas sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrādāšana
Uzņēmējdarbības veicināšana
Remigijs Počs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (12-22314-L7895)
Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (13-22314-L7895)
Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (13-22314-L8160)
Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (13-22314-L8397)
Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (13-22314-Y7010.22314)
Remigijs Počs
Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat. (34-22314-Y8091)
Remigijs Počs
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-N7051.1)
Citi
Aivars Vilnis Krastiņš
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts (34-22300-RSFF.SESMI)
Aivars Vilnis Krastiņš
Uzņēmējdarbības pētījumu attīstība augstskolā: starptautiskās pieredzes pārnese
Uzņēmējdarbības veicināšana
Elīna Gaile-Sarkane