Latvijas ekonomikas konkurētspējas izpētes instrumentārijs
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A Daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes 2016
Remigijs Počs, Velga Ozoliņa

Rakstā atspoguļoti konkurētspējas izpētes metodoloģijas jautājumi. Analizēta dažādu metodoloģiju, koncepciju un pieeju pielietojamība valstu, nozaru un uzņēmumu konkurētspējas vērtēšanā. Atspoguļoti Latvijas tautsaimniecības nozaru konkurētspēju raksturojošie indikatori, analizēti konkurētspējas rādītāji un ietekmējošie faktori augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs un apstrādes rūpniecībā Latvijā, salīdzinot tos ar ES valstu, Igaunijas un Lietuvas rādītājiem.


Atslēgas vārdi
konkurētspējas izpētes metodoloģija, starptautiskā konkurētspēja, konkurētspēju ietekmējošie faktori, konkurētspējas indikatori
Hipersaite
http://www.lza.lv/LZA_VestisA/70_3/3_Remigijs%20Pocs,%20Velga%20Ozolina.pdf

Počs, R., Ozoliņa, V. Latvijas ekonomikas konkurētspējas izpētes instrumentārijs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A Daļa: Sociālās un humanitārās zinātnes, 2016, Vol. 70, No. 3, 10.-19.lpp. ISSN 1407-0081.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196