Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Līga Kamola

Struktūrvienība:

(22704) Uivi tālākizglītības nodaļa

Pētniecības nozare:

5. Social sciences

Pētniecības apakšnozare:

5.2 Economics and Business

Pētniecības intereses:

cilvēkkapitāls,izglītība, ekonomiskā izaugsme, reģionālā attīstība, publiskās investīcijas

E-pasts:

Liga.Kamola(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-9653-5039

Konsultāciju temati

Sniedz ārējās konsultācijas
Publikācijas
Atrasti 47 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Graustu ietekme uz pilsētas ekonomiku
(2019)
Uldis Kamols, Līga Kamola, Krists Mertens
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Studentu pētījumu integrācija studiju priekšmetā Pētījumu metodoloģija
(2018)
Līga Kamola
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Izglītības sistēmas 21.gadsimtā: izaicinājumi un risinājumi
(2017)
Juris Saulītis, Normunds Balabka, Līga Kamola
Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Izglītība mūžizglītības kontekstā
(2017)
Līga Kamola
Raksts konferenču tēžu krājumā
Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi
(2016)
Inga Lapiņa, Daira Aramina, Leonards Budņiks, Tatjana Celmiņa, Kristīne Fedotova, Krista Griķe, Liene Ivanova, Līga Kamola, Konstantins Kozlovskis, Nadežda Semjonova, Inese Vilcāne
Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Trends of Regional Development in Latvia - Aspect of Human Resource
(2016)
Līga Kamola, Svetlana Štāle, Uldis Kamols
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos

Projekti
Atrasti 4 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 4.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
ChangeMakers - jauniešu veidoti jaunuzņēmumi ilgtspējīgai videi
Uzņēmējdarbības veicināšana
Amanda Brizga
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgspējīgo attīstību ietekmējošo faktoru analīze un novērtējums
Uzņēmējdarbības veicināšana
Nataļja Lāce
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina