Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Juris Saulītis
Struktūrvienība (22503) Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
label.academicTitle Doktors
E-pasts Juris.Saulitis@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-0062-1360

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Augstākās izglītības attīstības tendences un problēmas Latvijā Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2005 Līga Kamola, Juris Saulītis
Bezdarba problēma Latvijā un tās risinājumi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Juris Saulītis, M. Širina
Development Trends of Human Capital in Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2006 Līga Kamola, Juris Saulītis
Elektroniskā biznesa attīstības tendences Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Aleksejs Nipers, Juris Saulītis
Enhancement of Competitiveness of Latvian Cities and its Influencing Factors Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Uldis Kamols, Juris Saulītis
Evaluating the Significance of Structural Changes within National Economy for Economic Growth of Latvia using the Econometric Model Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2013 Aleksandra Mihņenoka, Juris Saulītis
Ievads studiju nozarē "Ekonomika" un "Uzņēmējdarbība un vadīšana" Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2011 Rasma Alsiņa, Konstantins Didenko, Aija Janbicka-Vība, Anita Lanka, Inga Lapiņa, Juris Saulītis
Izglītības sistēmas globalizācija un komercializācija Raksts konferenču tēžu krājumā 2005 Līga Kamola, Juris Saulītis
Izglītības sistēmas komercializācija un globalizācija Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2006 Līga Kamola, Juris Saulītis
Latvijas darba tirgus attīstības tendences un perspektīvas Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2007 Juris Saulītis
Atrasti 27 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina