Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Ineta Geipele
Struktūrvienība (22501) Bunī ekonomikas un vadīšanas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Ineta.Geipele@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-2963-087X

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
A Novel and Sustainable Approach to Waste Flow Management Raksts konferenču tēžu krājumā 2019 Jānis Vanags, Ineta Geipele
Adequate Compensation in Compulsory Acquisition of Land in the Albanian Trans Adriatic Pipeline Project Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2017 Āris Ādlers, Jānis Viesturs, Ineta Geipele
Aktuālie teritoriālās ekonomiskās plānošanas modeļi Baltijas reģionā Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Tatjana Štaube, Ineta Geipele
An Interconnection between Environmental Problems and Sustainable Real Estate Market Development Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2017 Linda Kauškale, Ineta Geipele
Assessment of Energy Efficient Processes in Public and Residential BuildingsiIn Littoral Regions of the Baltic Sea: Case Study of Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2017 Gita Actiņa, Baiba Pļaviņa, Ineta Geipele
Assessment of Procurement Procedures in Residential Apartment House Management in Saldus Raksts konferenču tēžu krājumā 2013 Gundars Saulītis, Ineta Geipele, Iveta Stāmure
Assessment of Sustainable Energy Efficiency Solutions Raksts konferenču tēžu krājumā 2016 Ketino Čavleišvili, Gita Actiņa, Ineta Geipele, Sanda Geipele
Assessment of the Improvement of Sustainable Development System of the Largest Energy Companies in Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 Ineta Geipele, Raja Kočanova, Kārlis Ketners
Augstākās izglītības attīstība nekustamā īpašuma jomā Latvijā Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Ineta Geipele
Baseline of the Baltic Sea - Essential Element for the Marine Cadastre Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2018 Jānis Kaminskis, Iveta Stāmure, Ineta Geipele
Atrasti 339 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3,4,5,6,7,8 [Nākamā/Pēdējā]

Komercializācijas pieteikumi

Nosaukums Autori
Būvniecības projekta vadības sistēma Aleksandrs Švaikovs, Ineta Geipele
Ēku un būvju termogrāfiskie mērījumi nekustamā īpašuma ar termogrāfijas kameru FLIR B660 pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā Iveta Stāmure, Ineta Geipele
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas kontekstā 2020 Baiba Pļaviņa
Assessment of Sustainable Development of Real Estate Market: Case of Latvia 2018 Linda Kauškale
Energoefektīvo procesu vadības sistēmas attīstība Latvijā 2015 Gita Actiņa
Issues of Spatial Economic Allocation of the Entrepreneurial Activities in Latvia 2013 Tatjana Štaube
Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vadīšanas nodrošināšana koksnes produktu ražošanā Latvijā 2012 Kristīne Fedotova
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Aprites ekonomika koka ēku būvniecībā Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai Izglītība 22501 Ineta Geipele
Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās Vides aizsardzība 22501 Sanda Geipele
Augstas veiktspējas hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
BUIK centrs (12-04069-L8273) 04069 Ineta Geipele
BUIK centrs (34-04069-L8273) 04069 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (13-22500-N7626) Citi 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI) 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/16) Citi 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/19) Citi 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626) Citi 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626.1) 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-RSFF.BUNI) 22500 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-01) Citi 22501 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-12) Citi 22501 Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (34-22501-L8237) 22501 Ineta Geipele
Būvniecības izmaksu samazināšanas iespējas Mājokļu attīstība 22501 Jānis Vanags
COUNTRY BUSINESS PLAN FOR READY-MIX AND AGGREGATES BUSINESES Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai Mašīnbūve 15E00 Aleksandrs Urbahs
Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā Mājokļu attīstība 22501 Ineta Geipele
From Housing Manager to CLImate MAnager Vides aizsardzība 22501 Ineta Geipele
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
INERTO MATERIĀLU TIRGUS IZPĒTE Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
INVESTĪCIJU PROJEKTA NOVĒRTĒJUMS KARJERA TEHNIKAS IEGĀDEI Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Izglītības sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldības vidē Īpašuma apsaimniekošana 22501 Ineta Geipele
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
„Nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares attīstības problēmas un risinājumi” RTU pētniecības 22501 Ineta Geipele
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001 Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
Piekraste mums Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Sanda Geipele
Priekšlikumu sagatavošana zemes pārvaldības sistēmas izveidošanai un zemes pārvaldības likumprojekta izstrādei Pilsētas attīstība un plānošana 22501 Ineta Geipele
Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana Vides aizsardzība 22501 Sanda Geipele
Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos Uzņēmējdarbības veicināšana 22500 Ineta Geipele
„Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos” Citi, IZM-RTU 22501 Ineta Geipele
RISK AGENDA Uzņēmējdarbības veicināšana 22501 Ineta Geipele
„SIA „A.A. Mežmalas” un tās sadarbības partneru darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve” Būvniecība un arhitektūra 22501 Ineta Geipele
Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas kat. (14-22503-01) Citi 22503 Ineta Geipele
Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai Citi 22500 Ineta Geipele