Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ineta Geipele

Struktūrvienība:

(22A00) Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūts

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Ineta.Geipele(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-2963-087X
Publikācijas
Atrasti 407 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Impact of Strategical Sustainability on Real Estate Industry’s Sustainability Performance
(2024)
Rashmi Jaymin Sanchaniya, Ineta Geipele
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Energy Performance Aspects of Residential Buildings in Latvia
(2023)
Antra Kundziņa, Ineta Geipele, Mārtiņš Auders, Sanda Lapuķe
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Green and Sustainable Hydrogen in Emerging European Smart Energy Framework
(2023)
Leo Jansons, Laila Zemīte, Namejs Zeltiņš, Ineta Geipele, Andris Bačkurs
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Efficient Heat Recovery from Hydrogen and Natural Gas Blend Combustion Products
(2023)
Dmitrijs Rusovs, Leo Jansons, Namejs Zeltiņš, Ineta Geipele
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Role of Real Estate Management Firms toward Sustainability in India
(2023)
Rashmi Jaymin Sanchaniya, Suraiya Abdul Asif Siyad, Ineta Geipele
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Identifying Existing Properties for Reuse into Social Housing
(2023)
Rashmi Jaymin Sanchaniya, Ineta Geipele
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Sustainability Aspects of the Construction Industry and Entrepreneurship: Challenges and Opportunities
(2023)
Linda Kauškale, Jānis Zvirgzdiņš, Ineta Geipele
Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos

Projekti
Atrasti 42 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 42.
Aprites ekonomika koka ēku būvniecībā
Citi
Ineta Geipele
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU IEF nekustamā īpašuma nozares akadēmiskā personāla kompetenču paaugstināšanai
Izglītība
Ineta Geipele
Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās
Citi
Sanda Lapuķe
Augstas veiktspējas hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība
Citi
Ineta Geipele
BUIK centrs (12-04069-L8273)
Ineta Geipele
BUIK centrs (34-04069-L8273)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (13-22500-N7626)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/16)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/19)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-DOK.BUNI/20)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-N7626.1)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas institūts (34-22500-RSFF.BUNI)
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-01)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-12)
Citi
Ineta Geipele
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (34-22501-L8237)
Ineta Geipele
BUNĪ zinātniski pētnieciskā laboratorija (34-22502-RSFF.BUNI.ZPL)
Citi
Ineta Geipele
Būvniecības izmaksu samazināšanas iespējas
Mājokļu attīstība
Jānis Vanags
Care@Home
Citi
Sanda Lapuķe
COUNTRY BUSINESS PLAN FOR READY-MIX AND AGGREGATES BUSINESES
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai
Mašīnbūve
Aleksandrs Urbahs
Finansēšanas modeļi dzīvojamā fonda renovācijai Latvijā
Mājokļu attīstība
Ineta Geipele
Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
INERTO MATERIĀLU TIRGUS IZPĒTE
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
INVESTĪCIJU PROJEKTA NOVĒRTĒJUMS KARJERA TEHNIKAS IEGĀDEI
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Izglītības sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldības vidē
Īpašuma apsaimniekošana
Ineta Geipele
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nekustamā īpašuma tirgus attīstību ietekmējošo ekonomisko faktoru analīze, problēmas un risinājumi
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
„Nekustamā īpašuma tirgus un būvniecības nozares attīstības problēmas un risinājumi”
RTU pētniecības
Ineta Geipele
No namu pārvaldīšanas uz klimata pārvaldīšanu (ēku uzturēšanā)
Citi
Ineta Geipele
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
Piekraste mums
Citi
Sanda Lapuķe
Priekšlikumu sagatavošana zemes pārvaldības sistēmas izveidošanai un zemes pārvaldības likumprojekta izstrādei
Pilsētas attīstība un plānošana
Ineta Geipele
Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana
Citi
Sanda Lapuķe
Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
„Resursu izmantošanas efektivitātes problēmas būvniecības nozarē paaugstināta pieprasījuma apstākļos”
Citi, IZM-RTU
Ineta Geipele
RISK AGENDA
Uzņēmējdarbības veicināšana
Ineta Geipele
„SIA „A.A. Mežmalas” un tās sadarbības partneru darbinieku kvalifikācijas celšana un jaunu zināšanu apguve”
Būvniecība un arhitektūra
Ineta Geipele
Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas kat. (14-22503-01)
Citi
Ineta Geipele
Vērtībās balstītas teritorijas plānošanas pieeja ilgtspējīgai zemes izmantošanai un attīstībai
Citi
Ineta Geipele