Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Antra Kundziņa
Struktūrvienība (22501) Bunī ekonomikas un vadīšanas katedra
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Antra.Kundzina@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9801-5494

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Biomass Usage Potential in Power Industry of Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2006 Uģis Sarma, Antra Kundziņa, Daniels Turlajs, Sergejs Vostrikovs
Economic Modelling of CHP Potential in Energy Supply System of Latvia = Koģenerācijas potenciāla ekonomiskā modelēšana Latvijas energoapgādes sistēmā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Darja Markova, Gatis Bažbauers, Antra Kundziņa
Energoefektivitātes paaugstināšanas potenciāls Latvijas centralizētās siltumapgādes siltumtīklu sistēmās Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Egīls Dzelzītis, Antra Kundziņa, Uģis Osis
Energy Production from Biogas: Competitiveness and Support Instruments in Latvia Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 Antra Kundziņa, Gaidis Klāvs, Ivars Kudreņickis
Feed-in Tariffs and Competitiveness of Small Scale Wood Fuel CHP Plants in Latvia Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Antra Kundziņa, Gaidis Klāvs, Ivars Kudreņickis
Koģenerācijas potenciālās nozīmes izvērtējums Latvijas ilgtspējīgas energoapgādes nodrošināšanā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2004 Darja Markova, Gatis Bažbauers, Antra Kundziņa
Latvijas enerģijas un energoresursu ražošanas un patēriņa scenāriju izstrāde ar Mesap programmēšanas metodi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Sergejs Vostrikovs, Daniels Turlajs, Antra Kundziņa, Ēriks Geriņš
Modelling Fuel and Energy Supply for Central and Regional Levels of Latvia Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Uģis Sarma, Antra Kundziņa, Daniels Turlajs, Sergejs Vostrikovs
Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Būvdarbu izmaksu tāmēšana" (studiju projekts) Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2019 Antra Kundziņa, Ineta Geipele, Ēvalds Jasāns, Kaspars Ločs, Kaspars Freimanis
Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana" (studiju projekts) Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2019 Antra Kundziņa, Raja Kočanova, Ineta Geipele, Kaspars Freimanis
Atrasti 19 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Bioetanola kurināmā elementu koģenerācijas sistēmu integrēšana Latvijas energoapgādes sistēmā Enerģētika 11500 Gatis Bažbauers
BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra (14-22501-12) Citi 22501 Ineta Geipele
From Housing Manager to CLImate MAnager Vides aizsardzība 22501 Ineta Geipele